Executive Master of Management

Nyskaping og kommersiali­sering

Innovasjon består av de to komponentene nyskaping og kommersialisering. Med bakgrunn i mega-trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon - fokuserer vi i dette programmet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer.

HVORFOR NYSKAPING OG KOMMERSIALISERING?

Verden har endret seg svært mye bare siden 2014. Det er to megatrender innen teknologi og økonomi bak dette, og de blir avgjørende for hvordan verdier skapes i tiden fremover. For det første utvikler teknologien seg med eksponentiell hastighet, enten det gjelder kunstig intelligens, Internet of Things, Big Data, eller andre forhold. For det andre kommer de største inntektene i avanserte økonomier som vår egen i økende grad fra tjenester, og ikke fra produkter.

Selv om innovasjonsfaget og verdiskaping har endret seg fundamentalt de siste årene, anvender organisasjoner ofte tradisjonelt tankegods basert på produktinnovasjon. I dette programmet fokuserer vi på nye, konkrete verktøy for innovasjonsledelse både i teori og praksis. Programmet gir deg ny kunnskap om innovasjonsprosesser og økte ferdigheter i å utvikle slike prosesser. Du lærer å lede utvikling, digitalisering og kommersialisering av nye produkter, prosesser, tjenester og konsepter, og derigjennom skape økte verdier for egen resultatenhet og bedrift.

Programmet inkluderer et opphold i San Francisco, Berkeley og Silicon Valley for å gi faglig inspirasjon og innsikter om innovasjonsledelse, nye digitale forretningsmodeller og innovasjonskultur fra et dynamisk område som er svært forskjellig fra de fleste sider ved de norske innovasjonsmiljøene.

Programmets samlinger

  • Nye modeller og verktøy innen feltet innovasjon
  • Utvikling av nye produkter, prosesser, og tjenester
  • Kommersialisering av innovasjoner
  • Digitalisering, nye forretningsmodeller, innovasjon, e-Business og nye trender i Silicon Valley
  • Implementering av justert forretningsmodell for egen bedrift eller resultatenhet

Hvem passer programmet for?

Programmet er primært rettet inn mot ledere og mellomledere som arbeider med forretningsmessige målsetninger, digitaliseringstrategi, forretningsmodeller, utvikling, markedsføring, organisasjonsutvikling eller IT og som ønsker å utvide sin kunnskaps- og ledelsesmessige kompetanse innen innovasjon og digital transformasjon.

Programmet er også relevant for ansatte i offentlig sektor som arbeider med innovasjon, kommersialisering og verdiskaping på nasjonalt, regionalt, eller lokalt nivå eller som er engasjert i utviklingen av offentlige tjenester overfor publikum.

Praktisk informasjon

Les hva tidligere studenter sier om dette programmet

"Programmet har gitt god innsikt i teoretiske innovasjonsmodeller og praktiske innovasjons caser. Stoffet dekker alt fra idéfase, til gjennomføring og kommersialisering. Som deltaker sitter jeg igjen med en nyttig verktøykasse for innovasjon - relevant både for gründervirksomheter og etablerte bedrifter. I tillegg har jeg via dette programmet fått et nettverk av likesinnede å diskutere innovasjon med – på tvers av bransjer og fagområder."
KNUT SAGBAKKEN
Virksomhetsarkitekt, Norsk Tipping

"Det er veldig bra at BI, med professor Peder Inge Furseth i spissen, legger opp til et slikt program hvor man får lært av verdens fremste professorer og grundere hva de har erfart, og deres tips til at vi skal kunne oppnå det samme."
SIMEN SWANSTRØM HELLY-HANSEN
Kategori- og Innkjøpsdirektør Apotek1

Foreleser

Peder Inge Furseth

Peder Inge Furseth er professor på BI og faglig ansvarlig for dette masterprogrammet. Han er utdannet Ph.D Dr. Polit. fra Universitet i Oslo, og er forsker og foreleser innenfor ledelse og innovasjonsstrategi med 20 års erfaring. 

Relevante lenker

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 25.09 - 27.09
2. samling: 28.11 - 30.11
3. samling: 22.01 - 25.01
4. samling: 10.03 - 13.03 * denne datoen er foreløpig tentativ
5. samling: 07.05 - 10.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?