Masterprogram

Nyskaping og kommersiali­sering

lnnovasjon består av de to komponentene nyskaping og kommersialisering. Med bakgrunn i megatrendene vi ser rundt oss - digitalisering og tjenesteinnovasjon - fokuserer vi i dette programmet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer.

HVORFOR NYSKAPING OG KOMMERSIALISERING?

Innovasjon består av de to komponentene nyskaping og kommersialisering. Med bakgrunn i mega-trendene vi ser rundt oss fokuserer vi i dette innovasjonsprogrammet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer.

Verden har endret seg svært mye bare siden 2014. Det er to megatrender innen teknologi og økonomi bak dette, og de blir avgjørende for hvordan verdier skapes i tiden fremover. Teknologiene utvikler seg med eksponentiell hastighet, enten det gjelder kunstig intelligens, Internet of Things, Big Data, eller andre forhold. For det andre kommer de største inntektene i avanserte økonomier som vår egen i økende grad fra tjenester, og ikke fra produkter. Det skjer en transformasjon i økonomiene hvor verdiskaping har vært basert på utvikling av produkter til verdiskaping basert på utvikling av tjenester, og i økende grad digitale tjenester. Selv om innovasjonsfaget og verdiskaping har endret seg fundamentalt de siste årene, anvender organisasjoner ofte tradisjonelt tankegods basert på produktinnovasjon. I dette programmet fokuserer vi på nye, konkrete verktøy for innovasjonsledelse både i teori og praksis.

Du lærer å lede utvikling og kommersialisering av nye produkter, prosesser, tjenester og konsepter, med fokus på å skape økte verdier. For den fjerde samlingen reiser vi til et av de mest innovative områdene i verden; Silicon Valley, San Francisco og Berkeley-universitet. Her møter vi ledende, innovative bedrifter, nettverk og forelesere.

Eksempler på problemstillinger for prosjektoppgave.

EMNEOVERSIKT

  • Nye modeller og verktøy innen innovasjon
  • Utvikling av nye produkter, prosesser, tjenester og innovasjonskultur
  • Kommersialisering av innovasjoner
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller og plattformer
  • Implementering av justert forretningsmodell for egen bedrift eller resultatenhet
  • Implementering av digital transformasjon

Se også Executive Short Programme: Digitalisering for vekst og innovasjon

Les hva tidligere studenter sier om dette programmet

"Programmet har gitt god innsikt i teoretiske innovasjonsmodeller og praktiske innovasjons caser. Stoffet dekker alt fra idéfase, til gjennomføring og kommersialisering. Som deltaker sitter jeg igjen med en nyttig verktøykasse for innovasjon - relevant både for gründervirksomheter og etablerte bedrifter. I tillegg har jeg via dette programmet fått et nettverk av likesinnede å diskutere innovasjon med – på tvers av bransjer og fagområder."
KNUT SAGBAKKEN
Virksomhetsarkitekt, Norsk Tipping

"Det er veldig bra at BI, med professor Peder Inge Furseth i spissen, legger opp til et slikt program hvor man får lært av verdens fremste professorer og grundere hva de har erfart, og deres tips til at vi skal kunne oppnå det samme."
SIMEN SWANSTRØM HELLY-HANSEN
Kategori- og Innkjøpsdirektør Apotek1

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 26. september 2017
Stavanger: 26. september 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 26.09 - 29.09
2. samling: 28.11 - 01.12
3. samling: 24.01 - 26.01
4. samling:  11.03 - 14.03 Gjennomføres i San Francisco
5. samling: 24.04 - 26.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Stavanger: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 26.09 - 29.09 * felles i Oslo
2. samling: 05.12 - 08.12
3. samling. 31.01 - 02.02 
4. samling: 11.03 - 14.03 Gjennomføres i San Francisco
5. samling: 07.05 - 09.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell tre timers digital skriftlig eksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlig: Peder Inge Furseth, førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur.
Søk nå