Masterprogram

Personal- og arbeidsjus

I dette programmet får du innsikten og forståelsen for den arbeidsrettslige faktoren som er en viktig del av dagens arbeidsforhold.

HVORFOR PERSONAL- OG ARBEIDSJUS?

Økende krav til effektivitet, omstilling og internasjonalisering er en kontinuerlig utfordring for de fleste virksomheter. Dette krever god kjennskap til lovgivningen - hva har en leder lov til - og ikke lov til - i et arbeidsforhold?

Programmet gir deltakerne kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når virksomheter og offentlige organisasjoner gjennomgår omstillinger i Norge og internasjonalt.

Gjennom dette programmet får ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet.

EMNEOVERSIKT

  • Arbeidsrettens grunnlag og reguleringsformer. Rettskilder og juridisk metode. Rekruttering og ansettelse.
  • Tariffavtaler og arbeidsavtaler, lønns- og arbeidsvilkår
  • Omstilling, utkontrahering, nedbemanning
  • Opphør av arbeidsavtalen - endringer og stillingsvern
  • Virksomhetsoverdragelse, internasjonal virksomhet og arbeidsrett over landegrensene

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Programmet henvender seg til ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte. Her får du kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet; for ansettelser, ledelse og medbestemmelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold.

Førsteamanuensis

Gina Bråthen

Professor

Jan Fougner

Ved siden av å være advokat, er Jan Fougner Professor II i Arbeidsrett på Handelshøyskolen BI. Han er også forfatter av en rekke fagbøker. Jan foreleser jevnlig og har bred erfaring fra offentlige og private styrer, råd og nemnder.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 26. september 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 26.09 - 29.09
2. samling: 21.11 - 24.11
3. samling: 16.01 - 19.01
4. samling: 06.03 - 09.03
5. samling: 03.04 - 06.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlig: Gina Bråthen, førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Søk nå