-
Kurs masternivå

PR-ledelse og strategisk kommunikasjon

Dette programmet gir deg innsikt i ledelse og praktisering av PR og strategisk kommunikasjon.

Hvorfor PR-ledelse og strategisk kommunikasjon?

Organisasjoner er avhengige av kommunikasjon for å overleve, det være seg med sine ansatte eller et bredt spektrum av eksterne interessenter. Behovet for velutdannede og dyktige kommunikasjonsmedarbeidere innen PR og strategisk kommunikasjon har aldri vært større enn nå.

Rask utvikling i medieteknologi, smidige forretningsmodeller og nye krav om bærekraft og åpenhet, skjerper kravet for kommunikasjonsfolk. Moderne kommunikasjonsutøvere må ha innsikt i strategisk ledelse, organisasjonsteori, relasjonsledelse, psykologi og samfunnsvitenskap. I tillegg, for å utføre ledelsesansvar, må utøvere også forstå forskningsprosesser, strategiske analyser og hvordan man implementerer strategier.

I dette programmet får du innsikt i planlegging og iverksettelse av kampanjer, utforming av meldinger, taktikkvalg, krisehåndtering og evaluering av kommunikasjonsaktiviteter.

Med denne kompetansen kan du påta deg ansvar for strategisk kommunikasjon og PR i selskaper, statlige eller ideelle organisasjoner, kommunikasjonsbyråer eller andre steder i offentlig eller privat sektor.

Den fjerde samlingen foregår ved Georgetown University i Washington, D.C. Georgetown er byens eldste, grunnlagt i 1789, og mest kjente. Det er et av USAs best renommerte innen humaniora og samfunnsvitenskap. USAs tidligere utenriksminister, Madeleine Albright, er tilknyttet Georgetown.

Forelesningene gjennomfører vi på Georgetown School of Continued Studies i hjertet av byen, et kvarters gange fra Det hvite hus og noen minutter fra K Street, lobbyistgaten.

Foreleserne på samlingen er professorer ved universitetet, eller høyprofilerte praktikere i politisk kommunikasjon, lobbyisme, PR for NGO’er og corporate branding.

Programmets samlinger

  • PR og strategisk kommunikasjon: Denne innledende samlingen skal gi deg nødvendig kunnskap om definisjon og forståelse av PR, fagets historiske utvikling, dets grunnleggende teorisett, PR-prosessen og dens rolle i en organisasjons integrerte kommunikasjon. Vi tar også opp rollen som kommunikasjonsutøver og avdeling innen organisasjoner.
  • Strategisk kommunikasjonsplanlegging og beslutningstaking: I denne samlingen får du innsikt i strategisk tilnærming til PR. Vi går i dybden i de sentrale prosessene for kommunikasjonsplanlegging som gir utøvere grunnlaget for å forklare og ta beslutninger når det gjelder målretting, utforming av meldinger og medievalg. Vi introduserer også beste praksis i vurdering / evaluering av kommunikasjon.
  • Georgetown University, Washington, D.C.: Omdømme, kommunikasjon og Corporate Branding: I denne samlingen fokuserer vi på identitet, bilde og omdømme, og samspillet mellom disse konseptene. Du får en grunnleggende forståelse av prinsipper bak omdømme og hvordan det brukes til å bygge bedriftens merkevare. Det omfatter omdømmerisiko og dets kilder, og forbinder omdømmebygging med corporate branding og kommunikasjon.
  • Spesialiserte områder av PR: Innenfor PR-utøvelse er det spesialisert arbeid som kan utføres av enkeltpersoner som er eksperter på disse områdene. Kunnskap om slike roller og hvordan man sorterer gjennom den store informasjonen er avgjørende. I denne samlingen får du presentert spesialiserte områder der PR-utøvere kan bidra til eller ta ansvar for organisasjoner.
  • Tidens praksis og fremtidige utfordringer: I denne samlingen får du innblikk i hvordan PR og strategisk kommunikasjon praktiseres i ulike typer organisasjoner. Du får innsikt i dagens og fremtidige utfordringer for strategisk kommunikasjon og PR og hvordan de to praktiseres. Gjesteforelesere deler sine erfaringer og utfordringer, samt diskuterer ulike «hot topics» knyttet til visuelt innhold. 

Praktisk informasjon

Forelesere

Tor Bang

Tor Bang er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur. Han har en doktorgrad i strategisk kommunikasjon fra Universitetet i Bergen, er en populær foreleser på BI og har også skrevet flere lærebøker innenfor kommunikasjonsfeltet. Tor er svært opptatt av presis og effektiv kommunikasjon i næringsliv og offentlig sektor.

Alexander Buhmann image
Alexander Buhmann image

Alexander Buhmann

Alexander Buhmann er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur og er leder for BIs Senter for virksomhetskommunikasjon (CCC). Han har en doktorgrad i kommunikasjon fra Universitetet i Fribourg.

Øystein Bonvik image
Øystein Bonvik image

Øystein Bonvik

Øystein Bonvik er rådgiver, forfatter og høyskoleforeleser. Han har skrevet flere bøker om ledelse og kommunikasjon, og har undervist i blant annet innsiktsdrevet kommunikasjon og kampanjeplanlegging.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022
1. samling: 10 .- 13.10
2. samling: 15. - 18.11
3. samling: 30.01 - 02.02
4. samling: 06. - 09.03 
5. samling: 17. - 21.04 (W)

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.