Kurs masternivå

PR-ledelse og strategisk kommunikasjon

Dette programmet gir deg innsikt i ledelse og praktisering av PR og strategisk kommunikasjon. Én av samlingene foregår i Washington, med forelesninger på Georgetown University.

Hvorfor PR-ledelse og strategisk kommunikasjon?

Organisasjoner er avhengige av kommunikasjon for å overleve, det være seg med sine ansatte eller et bredt spektrum av eksterne interessenter. Behovet for velutdannede og dyktige kommunikasjonsmedarbeidere innen PR og strategisk kommunikasjon har aldri vært større enn nå.

Rask utvikling i medieteknologi, smidige forretningsmodeller og nye krav om bærekraft og åpenhet, skjerper kravet for kommunikasjonsfolk. Moderne kommunikasjonsutøvere må ha innsikt i strategisk ledelse, organisasjonsteori, relasjonsledelse, psykologi og samfunnsvitenskap. I tillegg, for å utføre ledelsesansvar, må utøvere også forstå forskningsprosesser, strategiske analyser og hvordan man implementerer strategier.

I dette programmet får du innsikt i planlegging og iverksettelse av kampanjer, utforming av meldinger, taktikkvalg, krisehåndtering og evaluering av kommunikasjonsaktiviteter.

Med denne kompetansen kan du påta deg ansvar for strategisk kommunikasjon og PR i selskaper, statlige eller ideelle organisasjoner, kommunikasjonsbyråer eller andre steder i offentlig eller privat sektor.

Den fjerde samlingen foregår ved Georgetown University i Washington, D.C. Georgetown er byens eldste, grunnlagt i 1789, og mest kjente. Det er et av USAs best renommerte innen humaniora og samfunnsvitenskap. USAs tidligere utenriksminister, Madeleine Albright, er tilknyttet Georgetown.

Forelesningene gjennomfører vi på Georgetown School of Continued Studies i hjertet av byen, et kvarters gange fra Det hvite hus og noen minutter fra K Street, lobbyistgaten.

Foreleserne på samlingen er professorer ved universitetet, eller høyprofilerte praktikere i politisk kommunikasjon, lobbyisme, PR for NGO’er og corporate branding.

Programmets samlinger

  • PR og strategisk kommunikasjon: Denne innledende samlingen skal gi deg nødvendig kunnskap om definisjon og forståelse av PR, fagets historiske utvikling, dets grunnleggende teorisett, PR-prosessen og dens rolle i en organisasjons integrerte kommunikasjon. Vi tar også opp rollen som kommunikasjonsutøver og avdeling innen organisasjoner.
  • Strategisk kommunikasjonsplanlegging og beslutningstaking: I denne samlingen får du innsikt i strategisk tilnærming til PR. Vi går i dybden i de sentrale prosessene for kommunikasjonsplanlegging som gir utøvere grunnlaget for å forklare og ta beslutninger når det gjelder målretting, utforming av meldinger og mediavalg. Vi introduserer også beste praksis i vurdering / evaluering av kommunikasjon.
  • Georgetown University, Washington, D.C.: Omdømme, kommunikasjon og Corporate Branding: I denne samlingen fokuserer vi på identitet, bilde og omdømme, og samspillet mellom disse konseptene. Du får en grunnleggende forståelse av prinsipper bak omdømme og hvordan det brukes til å bygge bedriftens merkevare. Det omfatter omdømmerisiko og dets kilder, og forbinder omdømmebygging med corporate branding og kommunikasjon.
  • Spesialiserte områder av PR: Innenfor PR-utøvelse er det spesialisert arbeid som kan utføres av enkeltpersoner som er eksperter på disse områdene. Kunnskap om slike roller og hvordan man sorterer gjennom den store informasjonen er avgjørende. I denne samlingen får du presentert spesialiserte områder der PR-utøvere kan bidra til eller ta ansvar for organisasjoner.
  • Tidens praksis og fremtidige utfordringer: I denne samlingen får du innblikk i hvordan PR og strategisk kommunikasjon praktiseres i ulike typer organisasjoner. Du får innsikt i dagens og fremtidige utfordringer for strategisk kommunikasjon og PR og hvordan de to praktiseres. Gjesteforelesere deler sine erfaringer og utfordringer, samt diskuterer ulike «hot topics» knyttet til visuelt innhold. 

Praktisk informasjon

"Programmet har gitt meg en bedre forståelse av hvordan kommunikasjon som fag kan bidra til å nå overordnede mål og bygge målbar verdi for en organisasjon. Du lærer en systematisk tilnærming til planlegging, gjennomføring og evaluering av kommunikasjon, som jeg tror blir viktig å ha med seg i fremtiden. "

Håvard Skjerstad Andersen

Kommunikasjonsrådgiver, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Foreleser

Tor Bang

Tor Bang er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur. Han har en doktorgrad i strategisk kommunikasjon fra Universitetet i Bergen, er en populær foreleser på BI og har også skrevet flere lærebøker innenfor kommunikasjonsfeltet. Tor er svært opptatt av presis og effektiv kommunikasjon i næringsliv og offentlig sektor.  

Foreleser

Peggy Brønn

Peggy Simcic Brønn er professor ved institutt for kommunikasjon og kultur og er leder for BIs Senter for virksomhetskommunikasjon (CCC). Hun forsker blant annet på organisasjoners merkeverdi, samfunnsansvar og omdømme. Peggy har skrevet en rekke bøker og artikler om kommunikasjon og har tidligere blitt utpekt som en av Norges mest innflytelsesrike stemmer i fagfeltet kommunikasjon.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 07.10 - 10.10
2. samling: 18.11 - 21.11
3. samling: 13.01 - 16.01
4. samling: 09.03 - 13.03 * Samlingen gjennomføres i Washington
5. samling: 15.04 - 17.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?