Masterprogram

Prosjektledelse nettbasert

Den nettbaserte gjennomføringen av masterprogrammet i Prosjektledelse innebærer en kombinasjon av intensivsamlinger og aktiviteter via internett.

HVORFOR PROSJEKTLEDELSE NETTBASERT?

Læringsmål, pensum, prosjektoppgave og eksamen er helt likt den samlingsbaserte versjonen av masterprogrammet i prosjektledelse. Den nettbaserte gjennomføringen inneholder i tillegg til nettundervisning, også fire samlinger à to dager. Samlingene gir deg forelesninger, gruppearbeid, refleksjonsøvelser og veiledning. Undervisnings- og læringsaktivitetene på nettet er organisert i fire temaperioder gjennom studieåret og utfyller temaene på intensivsamlingene.

Aktivitetene på nettet er en kombinasjon av selvstudium, blant annet gjennom videoer med tilhørende aktiviteter, individuelle og gruppebaserte innsendinger, temadiskusjoner og refleksjonsoppgaver. Hensikten med de organiserte nettaktivitetene er å arbeide med ulike tema i pensum, spesielt de som ikke foreleses på samlingene.

De faglige ressursene på programmet er de samme som for den samlingsbaserte gjennomføringen.

EMNEOVERSIKT

  • Prosjektifisering og prosjektets fundament
  • Planlegging og håndtering av usikkerhet
  • Organisering og relasjoner
  • Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid
  • Lederskap og teamarbeid i prosjektet
  • Den prosjektorienterte virksomheten

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: vår 2018

Timeplan

Datoer kommer.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Prosjektledelse nettbasert tilbys som en kombinasjon av intensivsamlinger (4 samlinger a 2 dager ved BI - campus Oslo) og nett. Samlingene inneholder temaforelesninger, gruppearbeid, refleksjonsøvelser og veiledning på oppgaven.

Nettundervisningen består av en rekke læringselementer. Blant annet webinarer med oppsummering av det aller viktigste lærestoffet fra samlingene og  undervisningsvideoer som dekker de underviste tema. Videre veiledning mellom studiesamlingene og artikkelsamlinger/handouts fra alle forelesninger. Sentralt er også arbeid med innleveringsoppgaver med muntlige tilbakemeldinger. 

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Anne Live Vaagaasar, førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon, og Jonas Söderlund, professor ved institutt for ledelse og organisasjon.
Når kan jeg søke?