-
Kurs masternivå

Sustainable People Management

Dette masterprogrammet tar for seg sosial bærekraft og hvordan dette kan integreres i organisasjoner.

Hvorfor Sustainable people management?

Et flertall av organisasjoner innenfor den offentlige og private sektoren kjenner til de tre pilarene innenfor bærekraft (økonomi, miljø og mennesker). I praksis derimot varierer vektlegningen av pilarene veldig, fra bedrift til bedrift. Tradisjonelt sett er det den økonomiske bærekraften som har vært hovedbekymringen for organisasjoner. Den økende bevisstheten over bedrifters miljøavtrykk har resultert i at bærekraftige strategier har blitt mer integrert i beslutninger som tas. Sosial bærekraft har derimot fått lite oppmerksomhet, spesielt den sosiale effekten som påvirkes av ledelsen.

Dette kurset tar derfor for seg sosial bærekraft og hvordan dette kan integreres i organisasjoner. Det fokuserer på organisasjonsledelse ut ifra et bærekraftig perspektiv og diskuterer rollen til ledere i å forme og opprettholde bærekraftige systemer som bidrar til sosial bærekraft på arbeidsplassen.

Undervisningen er basert på nyere forskning på feltet. Kurset tar også opp noen av målene for bærekraftig utvikling som ble satt av FN i 2015, og kompleksiteten av å samtidig ivareta de konkurrerende kravene.

Emneoversikt

  • Sustainable People Management
  • Utvikling av strategier, retningslinjer og en praksis for bærekraftig organisasjonsledelse
  • Vurdere og kommunisere Sustainable People Management

Hvem passer kurset for?

Dette kurset er relevant for ledere i offentlige og private organisasjoner, også på tvers av ulike sektorer. Deltakerne vil utvikle kunnskap og verktøyene til å praktisk kunne jobbe med sosial bærekraft. Målet med kurset er å utvide deres kunnskaper og kritisk tekning om hvordan sosial bærekraft kan bli en del av bærekraften i organisasjoner.

"FN’s bærekraftsmål er viktig for all offentlig forvaltning frem mot 2040 - også innen ledelse. Som del av min master på BI starter jeg nå på programmet Sustainable People Management - og er spent på hvordan nye ledelsesteorier og -forskning forholder seg til sosial bærekraft i organisasjoner."

Marita Kristiansen

Tidligere student

Foreleser

Wajda Wikhamn er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon. Hun fikk sin PhD fra Gøteborgs Universitet, i Sverige. Wadja har lang erfaring med å undervise i temaer som HRM (Human Research Management), organisasjonsatferd, kreativitet og innovasjon, og forskningsmetode. fra både Sverige og Norge. Hennes forskning på HRM er blitt publisert i ulike internasjonale, vitenskapelige tidsskrifter. Wajda har involvert seg i forskjellige bærekraftprosjekter innen utdannelse.

Praktisk informasjon

Timeplan