Spesialkurs

Arbeidsrett 1

Dette kurset gir deg innsikt i juridisk metode, lovgivning og avtaler på det arbeidsrettslige området.

Hvorfor Arbeidsrett 1?

De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet, og hvordan konflikter som oppstår skal håndteres og løses. Det fører ofte til at konflikten øker i omfang og kompleksitet.

I stor grad skyldes dette sviktende kunnskap hos arbeidsgiver om de arbeidsrettslige grunnreglene, og medfører store økonomiske og menneskelige belastninger for partene.

I dette kurset får du en grundig innføring i den individuelle og kollektive arbeidsrett (tariffretten) med vekt på rammebetingelser for ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsgivers styringsrett, samt avslutning av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers forhold (suspensjon, oppsigelse, fratreden pga. alder, uførhet, mv.).

Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslige betydning.

Emneoversikt

  • Arbeidsrettens grunnlag og reguleringsformer: Her ser vi blant annet på rettskildene og selve grunnlaget for arbeidsretten, samt ansettelsesformer og form og innhold i arbeidsavtaler. 
  • Tariffavtaler og arbeidsavtaler: På denne samlingen går vi grundig inn i tariffavtaler og deres betydning. Vi tar også for oss grunnleggende temaer som lønn, ferie, feriepenger, sykefravær og permisjoner.
  • Opphør av arbeidsavtalen – endringer og stillingsvern: Blant temaene i den siste samlingen er styringsrett, lojalitetsplikt, grunnleggende krav til saksbehandling ved opphør av arbeidsavtale, i tillegg til oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.


Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som trenger grunnleggende kompetanse i arbeidsrettslige forhold. Deltakere er HR-ansatte, ledere, jurister, tillitsvalgte og andre som må kjenne til de arbeidsrettslige grunnreglene. 

"Kunnskap om den rettslige reguleringen av arbeidsforhold er av vesentlig betydning for alle som har tilknytning til arbeidslivet."

Gina Bråthen

Førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 12. februar 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2018

1. samling: 12.02 - 13.02
2. samling: 12.03 - 13.03
3. samling: 17.04 - 18.04

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset, men erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over ett semester med tre heldagssamlinger. Hver samling er på to dager. Kurset gjennomføres både høst- og vårsemestrene. 

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en hjemmeeksamen over 72 timer. Denne kan gjennomføres i samarbeid med inntil tre studenter.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

Søk nå