Bachelor of Management

Arbeidsrett 1

Dette kurset gir deg innsikt i juridisk metode, lovgivning og avtaler på det arbeidsrettslige området.

Hvorfor Arbeidsrett 1?

De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet, og hvordan konflikter som oppstår skal håndteres og løses. Det fører ofte til at konflikten øker i omfang og kompleksitet.

I stor grad skyldes dette sviktende kunnskap hos arbeidsgiver om de arbeidsrettslige grunnreglene, og medfører store økonomiske og menneskelige belastninger for partene.

I dette kurset får du en grundig innføring i den individuelle og kollektive arbeidsrett (tariffretten) med vekt på rammebetingelser for ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsgivers styringsrett, samt avslutning av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers forhold (suspensjon, oppsigelse, avskjed, fratreden pga. alder, uførhet, mv.).

Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslige betydning.

Emneoversikt

  • Arbeidsrettens grunnlag og reguleringsformer: Her ser vi blant annet på rettskildene og selve grunnlaget for arbeidsretten, samt ansettelsesformer og form og innhold i arbeidsavtaler. Regler om lønn, ferie, og permisjon står også sentralt.
  • Tariffavtaler og arbeidsavtaler: På denne samlingen går vi grundig inn i tariffavtaler og deres betydning. Vi tar også for oss grunnleggende temaer som lønn, ferie, feriepenger, sykefravær og permisjoner.
  • Opphør av arbeidsavtalen – endringer og stillingsvern: Blant temaene i den siste samlingen er styringsrett, lojalitetsplikt, grunnleggende krav til saksbehandling ved opphør av arbeidsavtale, i tillegg til oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.


Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som trenger grunnleggende kompetanse i arbeidsrettslige forhold. Deltakere er HR-ansatte, ledere, jurister, tillitsvalgte og andre som må kjenne til de arbeidsrettslige grunnreglene. 

Praktisk informasjon

Foreleser

Alexander Næss Skjønberg er førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: gjennomføring vår 2019

1. samling: 06.02 - 07.02
2. samling: 05.03 - 06.03
3. samling: 24.04 - 25.04

Undervisning alle dager kl. 09:00 - 16:00.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Når kan jeg søke?