Kurs bachelornivå

Effektive team - innflytelse gjennom ledelse

Lær om hva som bestemmer et teams prestasjoner og få tilgang til verktøy for å forbedre et teams resultater.

Hvorfor Effektive team - innflytelse gjennom ledelse?

Bruken av team som arbeidsform har økt kraftig de siste årene. Oppgavene bedrifter står overfor er gjerne mer komplekse og krever høyere grad av samhandling enn før, men trenden med å jobbe i team har også en skyggeside. Ethvert samarbeid genererer også prosesstap, og i mange team er dette tapet større enn gevinsten av å samarbeide. Det kan være uklarheter om målene, møtene kan skape misnøye og kjedsomhet, mistillit og konflikt kan utvikle seg, og eierskap og stolthet til gruppen kan forsvinne som konsekvens av uønsket gruppedynamikk.

 For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om hvordan team fungerer. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjonen, samtidig som vi skaper en gruppe preget av godt samspill og trivsel.

Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser har dette kurset som mål å gi deg nettopp denne kunnskapen.

Emneoversikt

  • Teameffektivitetsmodeller: hva gjør team effektive? Og hvordan utvikle effektive team?
  • Kommunikasjon i team: hvilke kommunikasjonsformer bidrar til god kommunikasjon i team og forebygger konflikt?
  • Kreativitet i team: kjenne til hvilke betingelser som øker kreativitet i team
  • Virtuelle team: vite hvordan utfordringer som preger virtuelle team kan motvirkes
  • Teorier om ledelse: transaksjonsledelse, transformasjonsledelse, selvledelse/superledelse og situasjonsbestemt ledelse.
  • Hva gjør de effektive teamlederne?: kunnskap om teamledelse og teamlederrollen


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for de som ønsker kunnskap om teamledelse og teamlederrollen, og hvordan et team kan jobbe best mulig sammen.

Praktisk informasjon

"For å oppnå resultater og få gjennomføringskraft i en organisasjon, er riktig bruk av team en effektiv organiseringsform og en nødvendig arena for å gjennomføre viktige beslutninger."

Geir Thompson

Førsteamanuensis, institutt for ledelse og organisasjon

Foreleser

Per-Magnus Thompson er stipendiat ved institutt for ledelse og organisasjon.

Cecilie Asting er høyskolelektor ved institutt for ledelse og organisasjon.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2020

1. samling: 10.02 - 11.02
2. samling: 16.03 - 17.03
3. samling: 27.04 - 28.04

Undervisningen starter med åpning av læringsplattformen itslearning 3. februar.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

 

Når kan jeg søke?