Kurs bachelornivå

Effektive team - innflytelse gjennom ledelse

Lær om hva som bestemmer et teams prestasjoner og få tilgang til verktøy for å forbedre et teams resultater.

Hvorfor Effektive team - innflytelse gjennom ledelse?

Bruken av team som arbeidsform har økt kraftig de siste årene. Oppgavene bedrifter står overfor er gjerne mer komplekse og krever høyere grad av samhandling enn før, men trenden med å jobbe i team har også en skyggeside. Ethvert samarbeid genererer også prosesstap, og i mange team er dette tapet større enn gevinsten av å samarbeide. Det kan være uklarheter om målene, møtene kan skape misnøye og kjedsomhet, mistillit og konflikt kan utvikle seg, og eierskap og stolthet til gruppen kan forsvinne som konsekvens av uønsket gruppedynamikk.

 For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om hvordan team fungerer. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjonen, samtidig som vi skaper en gruppe preget av godt samspill og trivsel.

Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser har dette kurset som mål å gi deg nettopp denne kunnskapen.

Emneoversikt

  • Teameffektivitetsmodeller: hva gjør team effektive? Og hvordan utvikle effektive team?
  • Kommunikasjon i team: hvilke kommunikasjonsformer bidrar til god kommunikasjon i team og forebygger konflikt?
  • Kreativitet i team: kjenne til hvilke betingelser som øker kreativitet i team
  • Virtuelle team: vite hvordan utfordringer som preger virtuelle team kan motvirkes
  • Teorier om ledelse: transaksjonsledelse, transformasjonsledelse, selvledelse/superledelse og situasjonsbestemt ledelse.
  • Hva gjør de effektive teamlederne?: kunnskap om teamledelse og teamlederrollen


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for de som ønsker kunnskap om teamledelse og teamlederrollen, og hvordan et team kan jobbe best mulig sammen.

Praktisk informasjon

"For å oppnå resultater og få gjennomføringskraft i en organisasjon, er riktig bruk av team en effektiv organiseringsform og en nødvendig arena for å gjennomføre viktige beslutninger."

Geir Thompson

Førsteamanuensis, institutt for ledelse og organisasjon

Foreleser

Anne Gjertrud Fure er høyskolelektor for Institutt for ledelse og organisasjon. Hun er utdannet psykolog ved UiB og UiO, og spesialist i arbeids-/organisasjonspsykologi. Anne har erfaring fra helsepsykologi i bedriftshelsetjeneste, leder- og medarbeiderutvikling, krisepsykologi, stressmestring, konfliktforebygging og – håndtering.

 

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 16.09 - 17.09
2. samling: 14.10 - 15.10
3. samling: 18.11 - 19.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.