Spesialkurs

Logistikk og markedsførings­kanaler

God forståelse for logistikk er avgjørende for suksess. Gjennom dette kurset får du essensiell kunnskap om forsyningskjeder og ulike logistikkmodeller, og hvordan disse kan implementeres i din organisasjon.

Hvorfor Logistikk og markedsføringskanaler?

I dette kurset lærer du om hvordan logistikk og markedsføring henger sammen og utfyller hverandre. Kurset gir deg inngående kunnskap om oppbyggingen av forsyningskjeder og gjennomføringen av logistikkprosesser.

Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Det samme gjelder de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, og transportere råvarer og ferdigvarer.

Kurset gir deg kunnskap om sammenhengen mellom ledelse, makt og konfliktstyring. Du får inngående kunnskap om hvordan kunderelasjoner henger sammen i et nettverk av industrielle relasjoner.

Etter endt kurs vil du kunne utføre en distribusjonsanalyse for å finne de meste effektive kanaler fra produsent til sluttkunde, samt hvordan du gjør varer og tjenester tilgjengelige for sluttbruker.

Emneoversikt

  • Servicenivåer og markedsdekning
  • Transport, prognoser og lagerstyring
  • Innkjøp
  • Markedsføringskanaler og deres ulike servicenivåer og markedsdekning
  • Kundeservice
  • Miljø
  • Makt og konflikter


Hvem passer kurset for?

Du vil få stor utbytte av dette kurset dersom du er involvert med en del eller hele logistikk- og markedsføringsprosessen i din bedrift.

"Dagens konkurransesituasjon er så sterk at dersom ikke leveringsservicen er god og kostnadene under kontroll, i alle ledd, vil bedriftene tape. Gode logistikkkunnskaper er grunnleggende for alle typer bedrifter, og har direkte effekt på lønnsomheten. "

Eirill Bø

Førstelektor, institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Grunnutdanning i ledelse

Kurset Logistikk og markedsføringskanaler kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse, en kurspakke med prisfordel. Programmet er for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på kort tid.

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo/nett: høst 2018
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Timeplan

Datoer kommer.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

I den nettbaserte gjennomføringen deltar du på samlinger i Oslo i kombinasjon med undervisning på nett. Programmet gjennomføres med samlinger i Bergen, Stavanger og Trondheim tilpasset deg som er i full jobb.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en 72 timers individuell hjemmeeksamen.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?