-
Kurs bachelornivå

Kurs for ledere og ansatte i næringshagene-Næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling

Siva logo

OM KURSET

Kurset er utviklet for SIVA SF, og er et utviklingsprogram for ledere og ressurspersoner i SIVA’s nasjonale næringshageprogram. SIVA ønsker i sitt næringshageprogram å gi en målrettet og tidsaktuell kompetanseheving for de næringshagene som er med i dette nasjonale programmet.

Næringshagene er en aktiv aktør og premissgiver i lokal og regional næringsutvikling, og da med spesielt fokus på bistand og prosesser mot SMB i forhold til innovasjon og kompetanseutvikling.

EMNEOVERSIKT

  • Næringsutvikling
  • Innovasjon og utvikling av innovasjonsprosesser i SMB
  • Kompetanseutvikling i SMB
  • Strategisk ledelse i SMB
  • Prosessledelse og ledelse av utviklingsprosesser i virksomheter

LÆRINGSMÅL OG UTBYTTE

Programmets mål er å utvikle og styrke kompetansen innenfor strategisk næringsutvikling, innovasjon og kunnskapsbasert utvikling i eksisterende og nye virksomheter. Her vil bærekraft som et viktig element i ledelse og strategisk tekning vektlegges, slik at man får en større forståelse for det økte konkurransefortrinnet dette kan gi SMB.

Deltagernes ferdigheter innenfor kommunikasjon og prosessbasert utvikling som ferdigheter i daglig arbeid med og mot næringslivet skal styrkes. Dette skal skje gjennom en målrettet prosess, som bidrar til å styrke den enkeltes kompetanse innrettet mot å være en viktig og preferert ressursperson for lokale virksomheter i forhold til å bidra til vekst og utvikling.

Praktisk informasjon

"Å drive frem utvikling og verdiskapning i fellesskap slik Siva og næringshagene gjør, er unikt. Inspirerende å kunne være en del av denne prosessen."

Frode Solberg

Foreleser i kurset

TIMEPLAN OG PÅMELDING

Samling 1:
15. mars
 kl. 10:00-18:00
16. mars 
kl. 09:00 - 17:00
17. mars 
kl. 09:00 - 14:00

Samling 2:
20. april 
kl. 10:00 - 18:00
21. april 
kl. 09:00 - 17:00
22. april
 kl. 09:00 - 14:00

Søknadsfrist: 1. februar 2022

Meld deg på her

Pinkode: 2022

KONTAKT

SIVA SF:
Rådgiver Innovasjon
Brit Kufaas
Tlf: 95 13 53 05
Epost: brit.kufaas@siva.no

Handelshøyskolen BI:
Business Development Manager
Morten Solheim
Tlf: 93 25 88 80
Epost: morten.solheim@bi.no

Praktisk informasjon