Spesialkurs

Personalledelse

Dette kurset gir deg oversikt over lederens oppgaver i dagens arbeidsliv og du lærer om hvilke holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker moderne personalledelse.

Hvorfor Personalledelse?

Mange kjenner til påstanden «Ansatte er vår viktigste ressurs», men hva betyr dette i praksis? Og hvordan synliggjøres og tilrettelegges det for dette i organisasjonen?

Dette kurset gir deg oversikt over viktige prinsipper og oppgaver innen moderne personalledelse, i tillegg til kunnskap om ledelsesverktøy. Du får også få innsikt i relevante lover og avtaleverk.

Målet med kurset er at du skal lære å se potensialet for videreutvikling av deg selv som leder, organisasjonen din, og dine medarbeidere. Du blir også bevisst din egen lederstil og i stand til å ta i bruk ledelsesverktøyene fra kurset.

Emneoversikt

 • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse, og personalfunksjonens utvikling
 • Læring, kompetanse og karriereutvikling
 • Lønn og belønning, sosiale ytelser
 • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
 • Rekruttering av medarbeidere og medarbeidersamtaler
 • Personalpolitikk, etikk, arbeidsrett og personalledelse

"Personalledelse forutsetter en utviklende og endringsorientert personalpolitikk hvor medarbeidernes krav, forventinger og kompetanse ivaretas. Moderne personalledelse er et konkurransefortrinn som gir attraktive organisasjoner."

Cathrine Filstad

Professor, institutt for for ledelse og organisasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Grunnutdanning i ledelse

Kurset Personalledelse kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse, en kurspakke med prisfordel. Programmet er for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på kort tid.

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo/nett: 27. januar 2018
Bergen: vår 2018
Stavanger: vår 2018
Trondheim: vår 2018

Timeplan

Oslo/nett: Gjennomføring vår 2018

1, samling: 27.01
2. samling: 06.04
3, samling: 07.04

Bergen: Gjennomføring vår 2018

Datoer kommer.

Stavanger: Gjennomføring vår 2018

Datoer kommer.

Trondheim: Gjennomføring vår 2018

Datoer kommer.

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: Det anbefales grunnleggende kunnskaper og/eller erfaring innen organisasjon og ledelse.
 • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

I den nettbaserte gjennomføringen deltar du på samlinger i Oslo i kombinasjon med undervisning på nett. Programmet gjennomføres med samlinger i Bergen, Stavanger og Trondheim tilpasset deg som er i full jobb.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers skriftlig eksamen.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

 • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
 • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
 • Kursansvarlig: Cathrine Filstad, professor ved institutt for ledelse og organisasjon.
Når kan jeg søke?