Kurs bachelornivå

Personal­ledelse

Dette kurset gir deg oversikt over lederens oppgaver i dagens arbeidsliv og du lærer om hvilke holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker moderne personalledelse.

Hvorfor Personalledelse?

Mange kjenner til påstanden «Ansatte er vår viktigste ressurs», men hva betyr dette i praksis? Og hvordan synliggjøres og tilrettelegges det for dette i organisasjonen?

Dette kurset gir deg oversikt over viktige prinsipper og oppgaver innen moderne personalledelse, i tillegg til kunnskap om ledelsesverktøy. Du får også få innsikt i relevante lover og avtaleverk.

Målet med kurset er at du skal lære å se potensialet for videreutvikling av deg selv som leder, organisasjonen din, og dine medarbeidere. Du blir også bevisst din egen lederstil og i stand til å ta i bruk ledelsesverktøyene fra kurset.

Emneoversikt

  • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse, og personalfunksjonens utvikling
  • Læring, kompetanse og karriereutvikling
  • Lønn og belønning, sosiale ytelser
  • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
  • Rekruttering av medarbeidere og medarbeidersamtaler
  • Personalpolitikk, etikk, arbeidsrett og personalledelse

Praktisk informasjon

"Personalledelse forutsetter en utviklende og endringsorientert personalpolitikk hvor medarbeidernes krav, forventinger og kompetanse ivaretas. Moderne personalledelse er et konkurransefortrinn som gir attraktive organisasjoner."

Cathrine Filstad

Professor, institutt for for ledelse og organisasjon

Foreleser

Cathrine Filstad er professor ved institutt for ledelse og organisasjon. Hun har en Ph.D i organisasjonspsykologi og ledelse fra Aarhus School of Business, Master of Management fra Handelshøyskolen BI og Cand. mag i sosiologi fra Universitet i Oslo.

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Oslo/nett: gjennomføring vår 2020

1. samling: 25.01
2. samling: 27.03 - 28.03

Bergen: gjennomføring vår 2020

1. samling: 19.02 - 20.02
2. samling: 10.03
Webinar: 22.04 - 23.04
3. samling: 25.05

Stavanger: gjennomføring vår 2020

1. samling: 20.02 - 21.02
2. samling: 16.04 - 17.04
3. samling: 14.05

Trondheim: gjennomføring vår 2020

1. samling: 30.01 - 31.01
2. samling: 27.02 - 28.02
3. samling: 26.03 - 27.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.