Spesialkurs

Personlig økonomi i skolen

Dette kurset gir deg forståelse og innsikt i sentrale temaer inne personlig økonomi og kunnskap om hvordan legge til rette for gode økonomivaner.

Hvorfor Personlig økonomi i skolen? 

Forskning viser at dårlig økonomivaner går i arv. Ferske tall viser en foruroligende vekst i dyre forbrukslån, inkassosaker og betalingsanmerkninger – spesielt hos unge voksne.

Orden i økonomien forutsetter en god kombinasjon av basiskunnskap om privatøkonomi og sunne økonomiske vaner. Her har skolen et ansvar. I Ludvigsen-utvalgets utredning er konklusjonen klar: Kunnskap om privatøkonomi og forbruk må bli en viktig del av det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.

Flere temaer innen personlig økonomi er bakt inn i dagens læreplaner, hovedsakelig i matte og samfunnsfag. For å løfte disse temaene inn i de respektive fagene på en måte som gir læring utover det rent matte- og samfunnsfaglige, kreves det kompetanse og oppdatert kunnskap om privatøkonomi.


Emneoversikt 

Kurset vil fokusere på følgende hovedtemaer:

  • Budsjettering og god økonomistyring for å unngå gjeldsfellen
  • Sentrale forbrukerrettigheter for å hevde din rett og ikke bli lurt
  • Skatteregler, rettigheter i og utenfor arbeidsmarkedet og oppstart av egen bedrift
  • Etablering i egen bolig – leie eller eie, lån eller egenkapital?
  • Smart sparing – slik lager du en spareplan


Hvem passer kurset for? 

Det nettbaserte og praktisk anlagte kurset passer for lærere i ungdomsskolen og videregående skole som ønsker å trekke sentrale privatøkonomiske problemstillinger inn i undervisningen, først og fremst i fagene matte og samfunnsfag.

Kurset passer også godt for andre som ønsker en solid basiskunnskap om personlig økonomi.

Forelesere

Kari Birkeland er førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring.

Rolf Mæhle er siviløkonom og høyskolelærer.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

Datoer kommer.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester og gjennomføres på nett.

Undervisningen er fleksibelt bygget opp slik at det skal være mulig å gjennomføre kurset på egne premisser i forhold til tid og sted. Webinarer som blir gjennomført på gitte tidspunkt, vil bli tatt opp og være tilgjengelig dersom du ikke hadde mulighet til å følge den oppsatte undervisningen.

Det blir etablert et dynamisk, nettbasert diskusjonsforum hvor deltagerne og nettforeleser vil ha tett interaksjon og dialog.

Digitale læringselementer som deltagerne fritt kan benytte videre vil bli introdusert, forklart og gjort tilgjengelig, herunder en egenutviklet budsjettmodell.

Eksamensform høst 2018

Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen hvor kandidatene skal løse et sett av case basert på ulike type problemstillinger. Hjemmeeksamen løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

Annen relevant informasjon

Søk nå