Bachelor of Management

Rekruttering, intervju­teknikker og nyansattes lærings­prosesser

Dette kurset gir deg innsikt i optimale intervjuteknikker, rekrutteringsprosesser og den viktige læringsprosessen for nyansatte.

Hvorfor Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser?

Å finne og utvikle gode medarbeidere er avgjørende for enhver bedrift, men mange bruker tradisjonelle rekrutteringsmetoder, som ikke sikrer optimal uttelling. Dette gjelder ikke minst bruken av psykologiske tester, hvor man ikke nødvendigvis har kunnskap til å evaluere resultatene. Referansesjekk og ustrukturerte jobbintervjuer er ofte eneste seleksjonsmetode, noe som gir lav treffsikkerhet. Ansettelsesprosessen kan gjøres på en atskillig mer effektiv måte og dermed gi økt produktivitet.

Dette er blant temaene vi belyser grundig i dette kurset, der vi fokuserer på hele ansettelsesprosessen, fra stillingsbeskrivelse til hvordan du gjennomfører effektive og pålitelige rekrutteringsprosesser.

Rekrutteringen er dessuten ikke i mål før den nye medarbeideren er blitt et etablert medlem av organisasjonen. Derfor får du også verktøy for opplæringsplaner. Disse inkluderer både formelle og uformelle læringsarenaer, for å sikre en best mulig læringsprosess for nye medarbeidere.

I dette kurset får deltakerne en innføring i ulike seleksjonsmetoder, deres nytteverdi og effektivitet. Det vil bli lagt vekt på intervjuet som arbeidsredskap og hvilke krav organisasjoner må stille til bruk av psykologiske tester. Teorier om personlighet, intelligens og kreativitet vil være nødvendig bakgrunnskunnskap for bruk av testene, sammen med etiske betraktninger tilknyttet utvalgsprosessen.

Du kan velge å ta kurset med sertifisering fra DNV GL. Kurseksamen teller da som sertifiseringseksamen.

Les mer om sertifisering av rekrutteringspersonell.

Emneoversikt

Noen av emnene du skal i gjennom er:

  • Analyse: Ulike utvalgsmetoder, deres effektivitet og nytteverdi og fundamentet for utvalgsprosessen
  • Psykologi: Psykologiske grunnbegreper for rekruttering og læring, krav til og oversikt over psykologitester. Vi ser også på selve jobbintervjuet.
  • Sosialisering: Nyansattes læringsprosesser, formelle og uformelle sosiale fellesskap for læring og kunnskapsutvikling, etablerte kollegaer som mentorer og forbilder


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som er involvert i ansettelsesprosesser eller opplæring av nyansatte.

"Det er hvordan nyansatte lærer som sikrer nye kompetente medarbeidere og ledere."

Cathrine Filstad

Professor, institutt for ledelse og organisasjon

"Rekrutterere som mangler faglig kunnskap og kun baserer seg på sin egen erfaring fortsetter å gjøre de samme feilene."

Ole I.Iversen

Førsteamanuensis, institutt for ledelse og organisasjon

Forelesere

Cathrine Filstad er professor ved institutt for ledelse og organisasjon. Hun har en Ph.D i organisasjonspsykologi og ledelse fra Aarhus School of Business, Master of Management fra Handelshøyskolen BI og Cand. mag i sosiologi fra Universitet i Oslo.

Ole I. Iversen er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon.

5 tips til jobbintervjuet

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

Datoer kommer.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over ett semester med tre heldagssamlinger. Hver samling er på to dager. Studentene må påberegne noe tid til forberedelser utenom ordinær undervisningstid for presentasjoner i klassen.

Eksamensform høst 2018

Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Pris uten sertifisering: 16 300 kr. Pris med sertifisering: 23 000 kr. Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
Søk nå