Spesialkurs

Rekruttering, intervju­teknikker og nyansattes lærings­prosesser

Dette kurset gir deg innsikt i optimale intervjuteknikker, rekrutteringsprosesser og den viktige læringsprosessen for nyansatte.

Hvorfor Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser?

Å finne og utvikle gode medarbeidere er avgjørende for enhver bedrift, men mange bruker tradisjonelle rekrutteringsmetoder, som ikke sikrer optimal uttelling. Dette gjelder ikke minst bruken av psykologiske tester, hvor man ikke nødvendigvis har kunnskap til å evaluere resultatene. Referansesjekk og ustrukturerte jobbintervjuer er ofte eneste seleksjonsmetode, noe som gir lav treffsikkerhet. Ansettelsesprosessen kan gjøres på en atskillig mer effektiv måte og dermed gi økt produktivitet.

Dette er blant temaene vi belyser grundig i dette kurset, der vi fokuserer på hele ansettelsesprosessen, fra stillingsbeskrivelse til hvordan du gjennomfører effektive og pålitelige rekrutteringsprosesser.

Rekrutteringen er dessuten ikke i mål før den nye medarbeideren er blitt et etablert medlem av organisasjonen. Derfor får du også verktøy for opplæringsplaner. Disse inkluderer både formelle og uformelle læringsarenaer, for å sikre en best mulig læringsprosess for nye medarbeidere.

I dette kurset får deltakerne en innføring i ulike seleksjonsmetoder, deres nytteverdi og effektivitet. Det vil bli lagt vekt på intervjuet som arbeidsredskap og hvilke krav organisasjoner må stille til bruk av psykologiske tester. Teorier om personlighet, intelligens og kreativitet vil være nødvendig bakgrunnskunnskap for bruk av testene, sammen med etiske betraktninger tilknyttet utvalgsprosessen.

Du kan velge å ta kurset med sertifisering fra DNV GL. Kurseksamen teller da som sertifiseringseksamen.

Les mer om sertifisering av rekrutteringspersonell.

Emneoversikt

Noen av emnene du skal i gjennom er:

  • Analyse: Ulike utvalgsmetoder, deres effektivitet og nytteverdi og fundamentet for utvalgsprosessen
  • Psykologi: Psykologiske grunnbegreper for rekruttering og læring, krav til og oversikt over psykologitester. Vi ser også på selve jobbintervjuet.
  • Sosialisering: Nyansattes læringsprosesser, formelle og uformelle sosiale fellesskap for læring og kunnskapsutvikling, etablerte kollegaer som mentorer og forbilder


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som er involvert i ansettelsesprosesser eller opplæring av nyansatte.

"Det er hvordan nyansatte lærer som sikrer nye kompetente medarbeidere og ledere."

Cathrine Filstad

Professor, institutt for ledelse og organisasjon

"Rekrutterere som mangler faglig kunnskap og kun baserer seg på sin egen erfaring fortsetter å gjøre de samme feilene."

Ole I.Iversen

Førsteamanuensis, institutt for ledelse og organisasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

5 tips til jobbintervjuet

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: vår 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2018

1. samling: 08.02 - 09.02
2. samling: 08.03 - 09.03
3. samling: 10.04 - 11.04

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over ett semester med tre heldagssamlinger. Hver samling er på to dager. Studentene må påberegne noe tid til forberedelser utenom ordinær undervisningstid for presentasjoner i klassen.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fire timers skriftlig eksamen.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Pris uten sertifisering: 16 300 kr. Pris med sertifisering: 23 000 kr. Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlige: Cathrine Filstad, professor ved institutt for ledelse og organisasjon, og Ole I. Iversen, førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon.
Søk nå