Spesialkurs

Retorikk - kunsten å overbevise i tale og tekst

Alle kan bli bedre talere, alle kan bli bedre samtalepartnere og alle kan lære å skrive overbevisende og effektivt. I dette kurset får du denne kunnskapen gjennom grunnleggende innsikt i språk, stil og samhandling som tar sikte på overbevisning i tale og tekst.

Hvorfor Retorikk - kunsten å overbevise i tale og tekst?

Retorikk er en kunst som grekerne så på som essensiell for å lede mennesker. Retorikk påvirker tilhørerne eller leserne til å akseptere et synspunkt eller et budskap. Taler og tekster skal alltid tilpasses avsender, sak, argumentasjon, tilhørere, øyeblikk og sted; det som kalles den retoriske situasjon. Jo bedre sammenheng det er mellom disse elementene, desto bedre retorisk effekt får du.

Gjennom hele kurset jobber du med en selvvalgt taletekst som du stadig forbedrer og får tilbakemeldinger på. Talen fremføres siste kursdag, og teller som en del av kursevalueringen.

Du vil få innsikt og trening i retoriske ferdigheter, som er relevante for kommunikasjon i arbeidslivet og i andre sammenhenger der et budskap skal presenteres. Du vil lære å framstille en sak klart og forståelig, og argumentere effektivt og troverdig, samt engasjere ditt publikum i tale og i tekst. Du lærer også retorisk analyse for å vurdere hvordan taler, tekst og tilhørere henger sammen og påvirker helheten.

Emneoversikt

  • Hva er retorikk?: vi jobber med struktur til taletekst.
  • «Etos»: Troverdighet, kompetanse og moral: vi fokuserer på egen skrive-/talerrolle, stemme og kroppsspråk.
  • «Patos»: Følelser, appell og påvirkning: vi jobber videre med taletekst basert på tilbakemelding; stil og tonefall.
  • «Logos»: Argumentasjon og tese: spissing av tese, argumenter og helhet i tekst og tale.
  • Kroppsspråk og muntlighetvi øver på muntlig framføring.
  • Evaluering: framføring av egen tale eller presentasjon


Hvem passer kurset for?

Dette programmet passer for alle som ønsker å bli en bedre leder, og som ser kommunikasjon som et viktig verktøy for å skape engasjement og identifikasjon til organisasjonens målsetninger. Programmet er også relevant for andre som er opptatt av språket som meningsbærer; som lærere, politikere, markedsførere, politi, organisasjonskonsulenter, journalister, HR-ansatte og veiledere. Programmet er erfaringsbasert og er relevant for de som også har en mastergrad fra tidligere, eller er interessert i det nivået.

"I dag er ledertalen en sentral del av moderne ledelse. Lederens oppgave er å vise klokskap gjennom ord og handling og formålet er å formidle mening som motiverer og engasjerer."

Maria Isaksson

Førsteamanuensis, institutt for kommunikasjon og kultur

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Maria Isaksson gir en introduksjon av kurset

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 07. februar 2018

Timeplan

1. samling: 07.02 - 08.02
2. samling: 14.03 - 15.03
3. samling: 25.04 - 26.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Yrkeserfaring.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over ett semester med tre heldagssamlinger. Hver samling er på to dager. 

Eksamensform

Prosessevaluering består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres dag 6 i kurset.

Del 1: Utarbeide en taletekst (2 sider) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer.
Del 2: Muntlig framføring (7 min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering dag 6 i kurset.
Del 3: 72 timers individuell hjemmeeksamen

Annen relevant informasjon

Søk nå