Spesialkurs

Situasjons­bestemt ledelse

Gjennom dette kurset får du innsikt i ulike ledelsesformer, hvordan sette mål, delegere, gi tilbakemelding og håndtere konflikter.

Hvorfor Situasjonsbestemt ledelse?

Ledere bør forstå sine medarbeidere og den situasjon de er i. De bør derfor utvikle gode relasjoner til sine medarbeidere og velge den lederstil som passer best i den aktuelle situasjonen. Ledere bør dessuten bidra til å utvikle kompetansen til sine medarbeidere.

Dette er et innførings- og oppfriskningskurs for å lede en gruppe, en avdeling eller en mindre organisasjon. Det legges vekt på praktiske verktøy som ledere umiddelbart kan gjøre bruk av.

Du vil få kunnskap om fem ulike ledelsesnivåer: ideologisk ledelse, strategisk ledelse, administrativ ledelse og operativ ledelse, samt selvledelse. Det gir deg en innsikt i lederens verktøykasse og forståelse for hva emosjonell intelligens og relasjonsledelse innebærer. Du vil bli hjulpet til å sette opp en plan på hvordan du kan videreutvikle deg som leder.

Emneoversikt

  • Perspektiver på effektiv ledelse: hva innebærer det å være leder? Jeg som leder - utfordringer og muligheter. Transformasjonsledelse og transaksjonsledelse.
  • Situasjonsbestemt ledelse: alternative lederstiler, valg av lederstil, praktisk bruk av situasjonsbestemt ledelse.
  • Lederens verktøykasse: emosjonell intelligens, selvinnsikt og empati, selvledelse og relasjonsledelse, ros og ris, tilbakemeldinger, medarbeidersamtaler, coaching, personlig effektivitet, konfliktbehandling, "sukessfaktorer" og fallgruver i lederrollen.
  • En personlig utviklingsplan: hvordan kan jeg utvikle meg videre som leder?


Hvem passer programmet for?

Deltakerne bør ha noe innsikt i organisasjon og ledelse og/eller praktisk erfaring som leder, men kurset passer også for deltakere som forbereder seg på en lederstilling.

"En suksessfaktor for god ledelse er at lederen er flink til å vurdere medarbeidernes evne og vilje, og ut ifra det velge en lederstil som hjelper medarbeideren til å prestere utover det som er rimelig å forvente."

Geir Thompson

Førsteamanuensis, institutt for ledelse og organisasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Grunnutdanning i ledelse

Kurset Situasjonsbestemt ledelse kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse, en kurspakke med prisfordel. Programmet er for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på kort tid.

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo/nett: høst 2018
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Timeplan

Oslo/nett: Gjennomføring høst 2018

Datoer kommer.

Bergen: Gjennomføring høst 2018

Datoer kommer.

Stavanger: Gjennomføring høst 2018

Datoer kommer.

Trondheim: Gjennomføring høst 2018

Datoer kommer.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Deltakerne bør ha noe innsikt i organisasjon og ledelse og/eller praktisk erfaring som leder.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

I den nettbaserte gjennomføringen deltar du på samlinger i Oslo i kombinasjon med undervisning på nett. I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset med samlinger tilpasset deg som er i full jobb.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell, skriftlig eksamen.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?