Kurs bachelornivå

Utviklende og motiverende lederskap

Effektivt og godt lederskap er knyttet til lederens evne til å inspirere, engasjere, motivere og utvikle de ansatte til å jobbe mot et felles mål.

Hvorfor Utviklende og motiverende lederskap?

I dette kurset tilegner du deg grunnleggende teoretisk innsikt i sentrale elementer innen såkalt transformasjonsledelse, samt øke egen forståelse for denne lederformen.

Transformasjonsledelse fokuserer på helheten samtidig som man har blikket for den enkelte medarbeider og den enkeltes motivasjon. Dette har vært et aktuelt tema innen forskning i over 30 år, og solide vitenskapelige funn viser at denne ledelsesformen fører til mer fornøyde medarbeidere og samtidig bedre økonomiske resultater.

Målet med kurset er at du skal utvikle ferdigheter på de mest sentrale områdene innen transformasjonsledelse, som f.eks. å være en god rollemodell, å inspirere og motivere ansatte gjennom samspill, og å gi varierte utfordringer. Videre vil du bli bevisst hvilke utviklingsmuligheter aktiv bruk av transformasjonsledelse gir din bedrift eller organisasjon.

Deltakerne får tilbud om egen coach for å nå sine mål. Coachingen er dekket av kursavgiften og er på til sammen tre timer.

Emneoversikt

Dette er noen av temaene vi ser på:

  • Motivasjon: å være rollemodell, inspirerende motivasjon og hvordan fremme god lagånd.
  • Kommunikasjon: målrettede og pålitelige beslutninger, kommunikasjon om hva som forventes, hvordan gi utfordringer og sørge for intellektuell stimulering
  • Belønning: hvordan fremme individuell oppmerksomhet og anerkjennelse, hvordan ivareta den enkeltes behov og variere belønning etter individuelle behov


Hvem passer kurset for?

Målgruppen for kurset er ledere eller ansatte som aspirerer til å bli ledere, i tillegg til de som ønsker å bli oppdatert om ny teori og praksis innen lederutvikling.

Praktisk informasjon

"Over 90 prosent av deltakerne på kurset sier at coachingen de får i kursperioden har vært viktig i deres lederutvikling. Trening i denne lederformen gir deg muligheten til å få mer fornøyde medarbeidere og bedre økonomiske resultater. "

Stig Ytterstad

Førstelektor, institutt for ledelse og organisasjon

Foreleser

Stig Ytterstad er førstelektor ved institutt for ledelse og organisasjon. Han har undervist innenfor strategi og ledelse på BI i en årrekke, og da med et spesielt fokus på endringsledelse. Ytterstad har også bakgrunn fra Forsvaret og som rådgiver mot næringslivet.

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2021 - Kurset er dessverre avlyst
Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.