-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Applying Economic Analysis

Introduksjon

Denne kursbeskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk. Venligst se den engelske kursbeskrivelsen.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.