-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Avgiftsrett, fordypning

Introduksjon

Kurset er et valgkurs for masterstudenter i revisjon og regnskap.

Målet med kurset er at studentene skal bli kvalifisert til å håndtere avgiftsrettslige arbeidsoppgaver innen privat næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

Interessen for avgiftsrettslige problemstillinger har vært økende i både næringsliv og offentlig sektor de senere år. Dette må ses på bakgrunn av at merverdiavgift er en meget betydelig inntektskilde for staten, og at både selskaper, kommuner og frivillige organisasjoner risikerer å pådra seg betydelige tap ved uriktig avgiftsbehandling.

Studentene må ha fullført kurs i selskapsbeskatning og avgiftsrett, samt i rimelig grad selskapsrett og regnskapsrett, før dette kurset.

Kursets innhold

 • Omsetningsbegrepet
 • Vilkårene for å være avgiftssubjekt
 • Unntak og fritak fra loven
 • Fradragsrett
 • Uttak
 • Justeringsregler
 • Innførselsmerverdiavgift, herunder relevant tollrett
 • Bokføringsregler av betydning for avgiftsretten
 • Tilleggsavgift
 • EUs avgiftssystem (hovedtrekk)
 • Avgiftsspørsmål ved internasjonal handel

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.