Utdrag fra kursbeskrivelse

Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett

Introduksjon

Innenfor studiet Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett skal det skrives en en avsluttende oppgave med fritt valgt emne innenfor Master of Management-gradens samlede pensum på tilsammen 12 studiepoeng.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.