Utdrag fra kursbeskrivelse

Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og digitalisering

Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering, 15 studiepoeng, utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.

Bacheloropgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på to til tre studenter som samarbeider om oppgaven. 

Fordypningen i forretningsutvikling og digitalisering legger stor vekt på å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske ferdigheter i bruk av verktøy for forretningsutvikling og digitalisering. For å støtte denne målsettingen gjennomføres bacheloroppgaven i form av et prosjekt der studentene må kombinere sin fagkunnskap med en konkret situasjon for en virksomhet. Alternativt kan man gjennomføre en casestudie av en eller flere virksomheter.

Begge typer av oppgaver skal gjennomføres med bakgrunn i forskningsbasert teori og metodikk. Det blir dermed en øvelse i å kunne omsette teoretisk kunnskap til konkrete valg i en praktisk situasjon.

Det legges opp til at bacheloroppgaven skal reflektere det faglige perspektivet i fordypningen. Et naturlig utgangspunkt er å analysere hvordan en virksomhet anvender teknologi samt komme med forslag til forbedring. Forbedringen kan ha fokus på:

  • forretningsmodell og strategi
  • organisering og kompetanse
  • arbeidsflyt og prosessforbedring
  • design av løsninger og brukeropplevelse.

Kursets innhold

Prosjektets tematikk skal være selvvalgt, og må ha en forankring i fordypningskurset. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for prosjektet blir oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.