-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bacheloroppgave - International Business

Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 2412 International Business, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven i fordypningsretningen Internasjonal Business skal være et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i grupper på to eller tre studenter som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Kursets innhold

  • Om å skrive bacheloroppgave
  • Litteratursøk og litteraturgjennomgang
  • Valg av design og metode
  • Analyse og tolkning av data
  • Struktur og stil i oppgaven

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.