Utdrag fra kursbeskrivelse

Bacheloroppgave - Merkevarestrategi

Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 3115 Merkevarestrategi, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføringsledelse og Bachelorstudiet i Retail Management som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Fordypningen i Merkevarestrategi har som mål å gi studentene kompetanse til å arbeide med oppgaver innen organisasjoner, reklame - og mediabyråer.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studenten skal vise at de kan forholde seg til et tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, der gruppearbeid anbefales.

Kursets innhold

Oppgavens tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring innen merkevarestrategi.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.