-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bachelor­oppgave i kampanje­planlegging

Introduksjon

Kurset Bacheloroppgave i kommunikasjonsledelse samler trådene i bachelorprogrammet i kommunikasjonsledelse. Studentene forventes å bruke samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder i utvikling av kampanjer. Metodene skal sikre at studentene treffer avgjørelser basert på sikker informasjon; i praksis anvendt forskning. Det innebærer å utvikle et opplegg for bacheloroppgaven der studentene kan vise sitt kunnskaps- og ferdighetsnivå.

Studenter kan også velge å skrive en empirisk oppgave med en problemstilling, datainnsamling og analyse, eller en teoretisk oppgave, for eksempel en tekstanalyse, eller en diskusjonsoppgave over teoretiske problemer i kommunikasjonsledelse.  

Kursets innhold

  • Oversikt over litteratur på feltet
  • Bakgrunn
  • Situasjonsanalyse
  • Strategi: formål og delmål
  • Idemyldring og kreativitet
  • Nøkkelinteressenter
  • Budskapsutforming: strategi og taktikk
  • Tidsplanlegging og budsjettering
  • Iverksettelse
  • Kommunikasjonsmåling og evaluering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.