-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bærekraftig markedsføring

Introduksjon

Bærekraft er i dag et hovedtema i næringslivet. I en tid der menneskeskapte klimaendringer truer fremtiden, og hvor ulikhet og væpnede konflikter forblir globale problemer, forventer kunder og andre interessenter at næringslivet tar sin del av ansvaret. Det påvirker forretningsmodeller, innovasjon og markedsstrategi og stiller nye krav til markedsførere, som må hjelpe forbruker til adferdsendring gjennom å informere, veilede og påvirke til oss til å ta flere bærekraftige valg.  

Kursets innhold

  • Globale utfordringer, et miljømessig, sosialt og økonomisk problem
  • FNs bærekraftsmål, hva betyr de for virksomhetsstrategi og innovasjon av forretningsmodeller 
  • Bærekraftige verdikjeder; risiko-, interessent- og vesentlighetsanalyse 
  •  Bærekraft og forbrukeradferd 
    • Markedsstrategi, grønnvasking og etiske problemstillinger

-       Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplanlegging

-       Mediestrategi og medieplanlegging

-       Innholdsproduksjon, fortellerteknikk og effektmåling

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.