-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bærekraftig markedsføring

Introduksjon

FNs bærekraftsmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor er i ferd med å endres. Krav til grønn vekst og økt fokus på bærekraftige produkter og tjeneste påvirker forretningsmodeller, tjenester digitaliseres og verdikjeder transformeres. Fremtidens kunder trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Samtidig påvirker teknologi og endring i medievaner kjøpsreisen, og innvirker på hvilke spørsmål og følelser kunden opparbeider seg i de ulike fasene frem mot å ta en beslutning. Det stiller nye krav til markedsføring som spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet, ved å informere, påvirke, gi råd og hjelpe kunden til å velge bærekraftige løsninger

Kursets innhold

  • Globale utfordringer, trender og drivkrefter 
  • FNs Bærekraftsmål - hva betyr de for næringslivet?
  • Bærekraft som konkurransefortrinn
  • Bærekraftige forretningsmodeller og Grønn strategi
  • Teknologiens rolle i bærekraftig markedsføring
  • Markedsføring i det grønne skifte 
  • Klimakommunikasjon - barrierer og løsninger 
  • Budskapsutvikling for legitimitet, økt bevissthet og engasjement
  • Kommunikasjonsplattformer og sosiale nettverk
  • Etiske problemstillinger og klimarisiko 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.