-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bærekraftig markedsføring

Introduksjon

FNs bærekraftsmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor er endret. Krav til grønn vekst og økt fokus på bærekraftige produkter og tjeneste påvirker forretningsmodeller, kommunikasjons- og markedsføringsstrategi. Samtidig påvirker teknologi og endring i medievaner kjøpsreisen, og innvirker på hvilke spørsmål og følelser kunden opparbeider seg i de ulike fasene frem mot å ta en beslutning. Det stiller nye krav til markedsføring som må bidra til å hjelpe forbruker i det grønne skiftet, ved å informere, veilede og påvirke oss til å ta flere bærekraftige valg.  

Kursets innhold

 • Globale utfordringer, trender og drivkrefter 
 • FNs Bærekraftsmål - hva betyr de for næringslivet?
 • Bærekraftige forretningsmodeller og Grønn strategi
 • Teknologiens rolle i bærekraftig markedsføring
 • Segmentering og markedsutvikling for bærekraftig forbruk
 • Bærekraft og merkeposisjonering
 • Markedsføring i det grønne skifte 
 • Klimakommunikasjon - barrierer og løsninger 
 • Budskapsutvikling for legitimitet, økt bevissthet og engasjement
 • Mediestrategi - kommunikasjonsplattformer og sosiale nettverk
 • Etiske problemstillinger 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.