-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bærekraftig økonomisk utvikling

Kursets innhold

 1. Økonomiske vekstmodeller
 2. Bærekraftig bruk av naturressurser
 3. Økonomisk utvikling, statsfinanser og statsgjeld.
 4. Klima- og miljøspørsmål
 5. Økonomisk bærekraftig utvikling og inntekts- og formuesfordeling
  • Mellom land
  • Mellom mennesker
  • Mellom kapital og arbeid
  • Mellom generasjoner
 6. Utdanning og økonomisk utvikling
 7. Bærekraftig økonomisk utvikling og styring
 8. Bærekraftig økonomisk utvikling og infrastruktur
  • Kollektive goder
  • Rabatter

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.