-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Basic Financial Management

Introduksjon

Et kjerneområde i det bedriftsøkonomiske fagområdet er corporate finance. God kunnskap i dette fagområdet er en nødvendig forutsetning for å kunne forstå effekter av bedriftens finansieringsbeslutninger, fremskaffe beslutningsrelevant informasjon, diskutere og vurdere alternativer, treffe korrekte beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon.

Målsettingen med dette første kurset i feltet corporate finance er å lære student basis kunnskaper i finans, slik at de kan delta i diskusjoner om finansielle problemstillinger, gjennomføre enkle analyser, fatte riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Kurset i Basic financial management fokuserer på å lære om tids-verdien av penger, budsjettering. Deretter er det viktig å lære enkle metoder for verdsettelse av prosjekter. Videre lærer studenten forholdet mellom risiko og avkastning.

Kursets innhold

 

1. Introduksjon: kap. 1
2. Hvordan regne nåverdi: kap. 2
3. Obligasjoner: kap. 3
4. Aksjer - egenkapital: kap. 4
5. Netto nåverdi: kap. 5
6. Investerings beslutninger: kap. 6
7. Introduksjon til risiko og avkastning: kap. 7
8. Kapitalverdimodellen: kap. 8
9. Risiko og kapitalkostnad: kap. 9

 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.