-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Blokkjedeteknologi og bedrifters verdiskapning

Introduksjon

Blokkjedeteknologien beskrives som en av hoveddriverne til den fjerde industrielle revolusjon. Teknologien påvirker hvordan bedrifter skaper, utveksler og deler verdier med hverandre - og med kundene. Blokkjedeteknologien påvirker alle bedriftsøkonomiske fagområder gjennom sin unike måte å prosessere informasjon. Dette påvirker alt fra regnskapssystemer, juridiske beslutninger, bank og finnansaktører, entreprenørskap, verdiskapning fra kreative industrier, til digital kommunikasjon, markedsføring og økonomiske analyser, for å nevne noen.

Kurset foregår heldigitalt i et Metavers hvor vi møtes som avatarer i en virtuell verden. Kurset er lagt opp som et Flipped Classroom. Dette betyr at før forelesningene har studentene forberedt seg gjennom podkaster, filmer, tekster og Kunstig Intelligens (tekstroboter). I klassen legges det opp til stor bruk av klassediskusjoner hvor dagsaktuelle cases blir diskutert opp mot aktuelt pensum. 

I dette kurset vil studentene utvikle kompetanse om hvordan man styrer teknologien for å påvirke sosial og økonomisk utvikling på en bærekraftig måte.

Eksamensoppgaven vil ta utgangspunkt i casene fra klassediskusjonene.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.