-

Introduksjon

MARKEDSFØRING

I starten av kurset vil studentene få en introduksjon til markedsføring. Innføringen skal gi studentene et godt utgangspunkt for markedsføringsfagene de tilbys første og andre semester.

Pensum, som er kapittel 1 i boken om markedsføringsledelse av Philip Kotler og Kevin L. Keller, gir en meget god og kortfattet oversikt over hovedtema i et stort fagområde som markedsføring.

Tema for innføring i markedsføring:

 • Hva er markedsføring?
 • Hva er det som markedsføres?
 • Hvem markedsfører?
 • Marked; de fem grunnleggende markedene
 • De viktigste kundemarkedene
 • Kjernebegrep innen markedsføring
 • Markedsføring i praksis
 • Helhetlig markedsføring
 • Oppgaver innen markedsføringsledelse

BRANDING

Resten av kurset blir forbeholdt bygging av merkevarer.

Branding eller merkevareutvikling er et fagområde som angår nær sagt alle som jobber i privat og offentlig sektor. Merkevareutvikling handler mye om forståelse av posisjonering og verdiskapning for kunder, med den hensikt å bli en foretrukket leverandør av en vare eller tjeneste. Ettersom stadig flere sektorer innen økonomien blir konkurranseutsatt, innebærer dette at kunder vil ha valg mellom alternative leverandører. I denne situasjonen kan man si at folk flest oppfører seg som kunder som velger mellom ulike merker for tilfredsstillelse av behov.

Dette er et grunnleggende kurs i merkevareutvikling. Det har et vidt fokus, og legger vekt på at det å utvikle merkevarer handler om mer enn å skape reklame. En merkevare skapes av en hel organisasjon, og posisjoneres overfor en målgruppe. Forståelsesrammen som legges til grunn i dette kurset er at en merkevare eksisterer i kundens hode, som en mental representasjon eller posisjon av en foretrukket leverandør. I så måte har dette kurset et sterkt fokus på kunden, og legger verdiskapning for kunden til grunn for strategier i merkevareutviklingen. 

Kursets innhold

 • Introduksjon til branding som fag og beslutningsområde
 • Merkekjennskap og merkekunnskap
 • Merkeverdikjeden, merkevarepyramiden
 • Merkeelementer
 • Merkeutvidelser, arkitektur og porteføljestyring
 • Merkekommunikasjon - målsetninger og planlegging
 • Merkesamarbeid
 • Hvordan merkevaren skapes av hele organisasjonen
 • Merkevarer i den digitale tidsalderen

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.