Utdrag fra kursbeskrivelse

Digitale data og metoder

Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

I dette kurset vil du bruke nye metoder for å samle inn data fra sosiale medier og internett. Nye analyseverktøy vil hjelpe deg i å finne mønster i store data, hvor du ender opp med beskrivelser av kunder i form av personas.

Kursets innhold

  • Muligheter og utfordringer i tilgang på mye data
  • Prinsipper bak performance marketing
  • Nettverksanalyser og effekter i sosiale medier
  • Digitale måleparametre (KPIs)
  • Anvendelse og tolkning av resultater fra datainnsamling

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.