Utdrag fra kursbeskrivelse

Digitale data og metoder

Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Dette er et avansert kurs hvor studentene skal øve seg på å analysere, vurdere, skape og anvende innsikt basert på små og store data. Kurset videreutvikler de ferdighetene og kunnskaper studentene har skaffet seg i tidligere kurs, i tillegg til at det er svært relevant for arbeidet med bacheloroppgaven.  

Kursets innhold

  • Muligheter og utfordringer i tilgang på mye data
  • Prinsipper bak performance marketing
  • Nettverksanalyser og effekter i sosiale medier
  • Digitale måleparametre (KPIs)
  • Anvendelse og tolkning av resultater fra datainnsamling

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.