-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digital Communication

Introduksjon

Dette er et grunnleggende introduksjonskurs til bachelorprogrammet "Digital kommunikasjon og markedsføring". Vi vil kombinere noen innledende praktiske erfaringer innen engasjement på nett og sosiale medier med grunnleggende teoretiske refleksjoner som vil hjelpe deg å bygge en forståelse for sentrale prinsipper og dynamikk innen digital kommunikasjon. 

Kurset er forankret i teori om kommunikasjon, sosiale medier og overtalelse. Kurset retter seg først og fremst mot engasjement, som kan være både positivt og negativt. Et sentralt element i kurset er taktiske virkemidler for hvordan man kan skape og opprettholde engasjement i sosiale medier s. Et viktig mål for emnet er at studentene skal kunne analysere og forstå sosiale og digitale medier, og se muligheter og utfordringer ved å bruke disse mediene til strategisk kommunikasjonspraksis. 

Kursets innhold

Del 1 "Kommersielle brukere av Instagram" fokuserer på den praktiske bruken av sosiale medier, og da fortrinnsvis Instagram. Den første delen vil hjelpe deg å stille viktige spørsmål når du prøver å forstå, produsere og administrere digital kommunikasjon (f.eks. stille spørsmål om sentrale utfordringer og problemstillinger når du prøver å være synlig og relevant, få flere følgere, motivere til engasjement osv.). 

 Del 2 «Kommunikasjon i det digitale samfunnet: oversikt og grunnleggende begreper» introduserer grunnleggende begreper og teorier for å forstå sosiale medier og hvordan det påvirker ulike former og profesjoner for kommunikasjon. Her fokuseres det på sentrale begreper og teorier som hjelper oss å forstå og analysere sosiale medier og deres effekter. Det legges vekt på å utvikle en kritisk forståelse av sosiale medier for ulike bransjer og organisasjoner. 

 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.