-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digital forretningsforståelse

Introduksjon

Digitale teknologier som stordata, maskinlæring, sensorer og skytjenester har for lengst gjort sitt inntog I norske private og offentlige virksomheter. Digitalisering av varer, tjenester og prosesser fører til nye og disruptive forretningsmodeller, som har stor påvirkning på og transformerer de fleste sektorer i nærings- og arbeidsliv. Kurset gir en overordnet forståelse for hvordan  ulike digitale teknologier og data griper inn i virksomheters verdiskaping. Vi tar for oss hvordan virksomheter kan bruke data og digitale teknologier som ressurser for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan økt grad av samhandling internt og eksternt, og delekultur påvirker strategisk tenkning, bedriftskommunikasjon, markedsføring og innovasjon.  

Kursets innhold

 • Det digitale nettsamfunnet: store data, nettskyen, tingenes internett 

 • Digital økonomi, transaksjonskostnader, nettverkseffekter  

 • Teknologistøttet verdiskaping

 • Forretningsmodeller og forretningsutvikling for digitalisert  forretningsdrift 

 • Forretningssystemer, systemarkitektur og teknisk gjeld

 • Gevinstperspektivet; styringsgevinster, rasjonaliseringsgevinster, organisatoriske gevinster, markedsgevinster  

 • Sosiale nettverk, web, søk og forbrukeratferd på nett 

 • Strategisk forankring, spørre, lytte, måle, lære 

 • Sosial CRM; Involvering, kommunikasjon og beslutningsstøtte 

 • Digital markedsføring 

 • Sikkerhet, juss og etikk 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.