-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digital kommunikasjon og sosiale nettverk

Introduksjon

Kurset Digital Kommunikasjon og Sosiale Nettverk tilhører kursserien Digital forretningsforståelse, og er en del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder.

Kurset i Digital kommunikajson og sosialenettverk gir deg en innføring i hvordan sosiale plattformer som teknologier kan utløse gevinster og gi konkurransefortrinn innenfor ulike forretningsfunksjoner i en virksomhet. 

Kursets innhold

Den digitale kundereisen

Sosiale medier rolle i forretningsdrift

Planleggingsprosessen

Teknologier for effektiv samhandling

Åpne innovasjonsprosesser

Digital markedsføring

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.