-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digital transformasjon og innovasjon

Introduksjon

Kurset handler om hvordan teknologi og digitalisering påvirker forholdet mellom bedrifter og kunder. Kurset vil sette de konsekvenser digitaliseringen har på kommunikasjon, handel og kundeopplevelser i fokus. Et viktig mål i kurset er at studentene skal forstå hvordan teknologi løser nye behov og gir nye forretningsmuligheter.

Det er 4 hovedtema i kurset:

  • Digital transformasjon
  • Innovasjon innen tjenester
  • Digitale kundereiser og kundeopplevelser
  • Forretningsmodeller  

Kursets innhold

  • Digital transformasjon
  • Innovasjon innen tjenester
  • Digitale kundereiser og kundeopplevelser
  • Forretningsmodeller

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.