-

Introduksjon

Digitalisering åpner opp dører for nye e-handelskonsepter som gir en rekke nye muligheter til å distribuere varer og tjenester ut i markedet. For å kunne lykkes må varehandelsbedriften utvikle e-handelsstrategier som på en kostnadseffektiv måte skape verdier for kundene - hvor som helst og når som helst. Kurset gir studentene en praktisk innføring i hvordan varehandelsbedrifter kan utvikle og etablere sin e-handelsstrategi hvor de møter sine kunder gjennom digitale kanaler på en sømløs og konsistent måte. Kurset er i hovedsak bygget opp rundt planlegging, implementering og effektevaluering av e-handelsstrategi. I løpet av kurset skal studenten ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en strategiplan for e-handel, samt en digital markedsplan som blant annet inneholder konseptuelle skisser for tekniske løsninger. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer e-handel, og være bevisst på etiske og bærekraftige problemstillinger knytet til e-handel.

Kursets innhold

  • Introduksjon til e-handel
  • Mulighetsanalyse for e-handel
  • Ledelse av infrastruktur for e-handel
  • Analyse av digitale omgivelser
  • E-handelsstrategi
  • Leveransekjeden
  • Digital markedsføring
  • CRM strategi
  • Kundeopplevelser og service design.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.