-

Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet.

Kursets innhold

1. Eiendomsmeglerrett del 1
Rettsregler om utøvelse av eiendomsmegleryrket, herunder eiendomsmeglingsloven, forskrift om eiendomsmegling, regler om markedsføring og etiske regler.

2. Alminnelig formuerett
Grunnleggende prinsipper om kontraktsinngåelse og rettskildesituasjonen i kontraktsretten. Rettslige problemstillinger forbundet med avtaleinngåelse gjennom eiendomsmegler, herunder bl.a. fullmakter og budgivning. Relevante regler i avhendingslova. Studentene skal ha en grunnleggende forståelse av reglene om boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.