-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Eiendomsmegling II

Introduksjon

Eiendomsmegling II tar for seg en del spesialområder innen eiendomsmegling. Studiet bygger videre på undervisningen i Eiendomsmegling I med fordypning i emnene dekningssalg, landbrukseiendommer, plan- og bygningsrett og skatterett. Kvalitetssikring av eiendomsmeglertjenesten og kulturminner er også tema i dette faget.

Undervisningen har nær tilknytning til undervisningen i kursene Eiendomsjus I, II og III samt Oppgjør av eiendomshandler. Studenten skal også etter gjennomført studium kunne lage rutiner for å sikre at eiendomsmeglingen skjer innenfor de praktiske rammer og de lovbestemte rammer som har betydning for å gjennomføre et korrekt oppdrag.

Kursets innhold

 1. Landbruk:
  • Likheter/forskjeller med boligomsetning
  • Konsesjon/odels betydning for salget
  • Utforming av salgsoppgave/prospekt
  • Markedsføring
  • Kontrakt m/tilhørende dokumenter
 2. Dekningssalg
 3. Kvalitetssikring av meglertjenesten herunder IKT-forskrift / krav til et eiendomsmeglingsforetak
 4. Kulturminner
 5. Plan- og bygningsrett
 6. Skatterett
  • Skattelovens regler og Skattedirektoratets takseringsregler om formuesbeskatning av fast eiendom
  • Skattelovens regler om inntektsbeskatning av fast eiendom i eiertid (direkte ligning og indirekte ligning)
  • Skattelovens bestemmelser om beskatning av gevinst og fradrag for tap som oppstår ved realisasjon av fast eiendom
  • Eiendomsskatt
  • Skattesatser som nyttes ved de forskjellige beskatningsformer

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.