-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Emner i selskapsskatt og omorganiseringer - Internasjonal skatterett- og avgiftsrett, skatteforvaltning

Introduksjon

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning enn nøyaktig pensumangivelse.

Kursets innhold

 • Fritaksmetode og aksjonærmodell
 • Deltagermodell og foretaksmodell
 • Kontinuitetsprinsipper
 • Innmatsalg vs akjsjesalg
 • Fusjon/fisjon og andre omorganiseringer
 • Inn- og utflytting
 • Bostedsbeskatning
 • Skatteavtaler
 • Internprising
 • Kreditregler
 • NOKUS-regler (CFC)
 • EUs avgiftssystem (hovedtrekk)
 • Import og eksport av varer og tjenester
 • Snudd avregning
 • Justeringsregler
 • Uttak
 • Bygg og anlegg
 • Finansielle tjenester
 • Dokumentavgift/omregistreringsavgift
 • Endring av ligning
 • Tilleggsskatt
 • Tilleggsavgift

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.