-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Entreprenøren som leder

Introduksjon

I dette kurset skal studentene arbeide med utvikling av seg selv som entreprenør og leder gjennom bruk av teoretiske verktøy, øvelser i undervisningen og gjennom praktisk arbeid med egen bedrift. I kurset skal studentene reflektere over egne veivalg og videre retning for seg selv og bedriften. Det er krav om å sette og arbeide mot spesifikke mål. Vi går dypere inn i tema som motivasjon, selvledelse, kommunikasjon og samarbeid.

Det legges opp til en aktiv læringsform gjennom praktiske øvelser i undervisningen, klassediskusjoner, egenrefleksjon, workshops og arbeid med egen bedrift.   

Kursets innhold

  • Verdier, personlighet og motivasjon 
  • Selvledelse og emosjoner
  • Kommunikasjon, lytting og metodikk for veiledning 
  • Team, samarbeid og ledelse
  • Praktisk arbeid med egen bedrift
  • Bruk av teori
  • Refleksjonsverktøy 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.