-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Etikk-kurs for master i regnskap og revisjon

Introduksjon

Kurset er et obligatorisk kurs i teoretisk og anvendt etikk for alle studenter på Master i regnskap og revisjon. Kurset gir grunnleggende innsikt i det etiske begrepsapparatet og i etisk teori og morallære, og presenterer og demonstrerer beslutningsmodeller for etiske og moralske handlingsvalg. I tillegg gir kurset en oversikt over de sentrale regelverk som regulerer revisors yrkesutøvelse.

Kursets innhold

 • Regelverk som regulerer revisorers yrkesutøvelse
  • Lover og forskrifter
  • DnRs og IFACs etiske regler
  • EUs åttende direktiv
  • Andre relevante regelverk
 • Begrepet etikk og etiske dilemmaer
 • Etikk som begrep og normative etiske teorier
 • Moralbegrepet
 • Konsekvensialistisk beslutningsmodell for etisk handlingsvalg
 • Beslutningsmodell for moralsk handlingsvalg
 • Rasjonalisering
 • Empirisk forskning om etikk

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.