-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse og rammebetingelser

Introduksjon

Kurset gir en innføring i sentrale emner knyttet til forsikringsmeglerrollen innenfor Marine- og Energi forsikring og Reassuranse, derunder relevante lover, forskrifter, standardkontrakter, m.v. Hovedfokus for kurset er forsikringsmeglerens rolle i relasjon til disse forsikringstypene.
Videre gir kurset en innføring i etikk og compliance knyttet til forsikringsmeglerrollen.
Kurset er obligatorisk for personer som vil oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

Kursets innhold

Kurset består av tre separate moduler:

 • Meglerrollen i relasjon til Marine og Energy forsikring. (Ca. 50 % av kurset)
 • Meglerrollen i relasjon til Reassuranse. (Ca.25% av kurset)
 • Rammebetingelser. for forsikringsmeglervirksomheten. (Ca. 25 % av kurset)
   

Marine og Energy

Omfatter forsikring av: Tradisjonelle skip (inklusive supplyskip), flyttbare offshore innretninger

(MOU) og faste off shore installasjoner.

Hovedtemaer:

 • Markeder og markedsaktører
 • Oversikt over meglerrollen i disse markedene
 • Meglerrollen i de ulike faser (risikoanalyse og innsalgsfasen. Anbuds- og kvoteringsfasen. Plasseringsfasen (syndikering av risiko). Dokumentasjonsfasen. Forvaltningsfasen. Fornyelser.
 • Kaskoforsikring for tradisjonelle skip
 • P & I forsikring for tradisjonelle skip
 • Tidstapsforsikring for tradisjonelle skip
 • MOU forsikringer (Kasko, P & I og tidstap)
 • Kort om forsikring av faste off shore installasjoner
 • Krigsforsikring for skip og for MOU
 • Kort om rettshjelp forsikring (F, D & D)

   

Reassuranse

 • Hva reassuranse er og hensikten med reassuranse
 • Markeder og markedsaktører
 • Reassuranseløsninger
 • Meglerens rolle og oppgaver i de ulike faser
   

Rammebetingelser for forsikringsmeglervirksomhet

 • Regler og prinsipper man har plikt til å etterleve samt systemer for å sikre etterlevelse
 • ESG (Environment, Social and Goverance) - betydningen for marine- og energiforsikring
 • Compliance og etikk
 • Dybdediskusjoner av utvalgte temaer

 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.