-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade

Introduksjon

Kurset gir en innføring i sentrale emner knyttet til forsikringsmeglerrollen innenfor liv- og pensjonsforsikring og skadeforsikring, derunder relevante lover, forskrifter, standardkontrakter, m.v. Hovedfokus for kurset er forsikringsmeglerens rolle i relasjon til disse forsikringstypene.

Kurset er obligatorisk for personer som vil oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

Kursets innhold

Kurset består av to separate moduler: meglerrollen i relasjon til skadeforsikring og meglerrollen i relasjon til liv- og pensjonsforsikring. De to hoveddelene utgjør hver ca 50 % av kurset.

Begge moduler vil gi en innføring i meglerens rolle og oppgaver i følgende faser av oppdragene:

- Behovsavklaring og risikovurdering

- Produktvurdering

- Vurdering av lovgivning og annet regelverk (Norsk og internasjonalt der det er relevant)

- Markedsvurdering

- Forsikring (Tilbudsfasen, forvaltningsfasen, fornyelser, endringer i betingelser)

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.