-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Finansiell rapportering, fordypning

Introduksjon

Studenter får en bred innsikt i problemstillinger innenfor regnskap i de obligatoriske kursene i finansregnskap og analyse. Imidlertid etterspørres også regnskapskompetanse som er mer spesialisert enn det som dekkes av disse kursene. Dette kurset er skreddersydd for å møte denne etterspørselen. Selv om det fokuserer på IFRS, vil det også trekke på kunnskaper og erfaringer fra US GAAP.

Kursets innhold

  • Finansielle instrumenter
  • Regnskapsføring av pensjon
  • Regnskapsføring av skatt

 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.