Utdrag fra kursbeskrivelse

Finansiering, verdivurdering og salg av virksomhet

Introduksjon

I studiet står økonomiske vurderinger svært sentralt. Dette vil også innebære en evne til å verdsette ulike strategier og selskaper under ulike forutsetninger. Et grunnleggende tema er vurdering av verdi basert på kontantstrømmer, risiko og nåverdimetoden. Det er viktig at man klarer å se både sammenhengen med prosjektanalyse og forskjellene i forhold til selskapsverdsettelse. Selv om mye av basisen er lik, er det noen viktig forskjeller det er viktig å være bevisst på.

Kursets innhold

  • Renteregning
  • Kontantstrømmer
  • Risiko og avkastningskrav
  • Lønnsomhetsmetoder
  • Verdivurderingsmodeller
  • Finansieringsmodeller
  • Salg av virksomheter
  • Markedet for finansiering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.