-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Forretningsutvikling og digitalisering

Introduksjon

Kurset skal gi studentene praktisk kunnskap og forståelse for hvordan virksomheter kan anvende digitale teknologier for å styrke sin verdiskaping. Vårt perspektiv er at riktig fokus og god bruk av digitale teknologier kan gjøre virksomheter mer effektive og utgjøre en viktig faktor i innovasjonsprosesser, eller utgjøre et sentralt element i produkter og tjenester virksomheten leverer.

Verdiskaping er i økende grad datadrevet, gjennom effektivisering av prosesser og som grunnlag for raskere og bedre beslutninger. Kurset gir derfor et perspektiv på hvordan data skapes, struktureres, foredles, analyseres og brukes. Data finnes både i og utenfor virksomhetene, og merverdi kan skapes ved å kombinere data fra ulike kilder og ved å dele data med andre. Denne delingen medfører utfordringer både i forhold til dataintegritet, -sikkerhet og personvern, og disse utfordringene blir også gjennomgått i kurset.

Studentene skal lære hvordan forretningsprosesser utvikles, forbedres og utnyttes ved hjelp digitale teknologier. De skal også lære hvordan digitale tjenester utvikles gjennom en strukturert innovasjonsprosess. Kurset inkluderer også hands-on erfaring med å jobbe med kjente forretningssystemer i markedet, og å jobbe analytiske med ulike datasett.

Kursets innhold

Digital teknologi i organisasjoner

 • Digitale systemers rolle i en virksomhet
 • Ulike typer av digitale systemer (forretningssystemer)
 • Ulike former for digitalisering
 • Den digitale revolusjonen - forretnings- og teknologiforståelse

Informasjonssystemer og -teknologi

 • Informasjonssystemer (digitale systemer)
 • Maskinvare og infrastrukturer
 • Teknologisk utvikling

Forretningssystemer og digitale plattformer

 • Prosesser, teknologi og mennesker
 • Teknologiplattformer, skytjenester og økosystemer
 • Tingenes internett
 • Dataintegrasjon og grensesnitt
 • Datasikkerhet og sårbarhet

 Forretningsutvikling med digital teknologi

 • Strategiske, taktiske og operative endringer
 • Situasjonsforståelse
 • Virksomhetsprosesser: beskrivelse, analyse og endring
 • Datastrukturer og informasjonsflyt

 Datadrevne organisasjoner

 • Små og store datas rolle i verdiskaping
 • Bruk av kunstig intelligens og maskinlæring
 • Innsikt, analyse og datadrevne beslutninger
 • Datadrevne forretningsmodeller

 Personvern og etikk

 • Personvern og GDPR
 • Digitale dilemmaer
 • Bærekraft
 • Sirkulærøkonomi

 Digital innovasjon

 • Innovasjonsprosesser og usikkerhet
 • Digital tjenesteutvikling
 • Prototyping

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.