Utdrag fra kursbeskrivelse

Forretningsutvikling og digitalisering

Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 1141 Bacheloroppgave i Forretningsutvikling og digitalisering (15 studiepoeng) utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon samt Bachelorstudiet i markedsføringsledelse. Dette kurset kan for øvrig benyttes som valgkurs på 3. år for andre bachelorstudier ved BI.

Fordypningen skal gi studentene dyptgående kunnskap og forståelse for hvordan virksomheter kan anvende digital teknologi for forbedre og fornye sin verdiskaping. 

Studentene skal lære hvordan digitale prosesser og tjenester utvikles, forbedres og utnyttes. Studentene skal også lære å eksperimentere med digital teknologi.

Kursets innhold

Digital teknologi i organisasjoner
Digitale systemers rolle i en virksomhet
Ulike typer av digitale systemer (forretningssystemer) 
Ulike former for digitalisering
Den digitale revolusjonen - forretnings- og teknologiforståelse

Informasjonssystemer og -teknologi
Informasjonssystemer (digitale systemer)
Maskinvare og infrastrukturer
Teknologisk utvikling
 
Virksomhets- og systemarkitektur
Prosesser, teknologi og mennesker
Standardisering og integrasjon
Teknologiplattformer, skytjenester og økosystemer
Forretningssystemer og systemarkitektur
Tingenes internett
Dataintegrasjon, grensesnitt og mobile enheter
Datasikkerhet og sårbarhet
 
Forretningsutvikling med digital teknologi
Strategiske, taktiske og operative endringer
Situasjonsforståelse
Virksomhetsprosesser: analyse og endring 
Datastrukturer og informasjonsflyt
 
Datadrevne organisasjoner
Store data og kunstig intelligens
Innsikt og datadrevne beslutninger
Datadrevne forretningsmodeller
 
Personvern og etikk
Personvern og GDPR
Digitale dilemmaer
Bærekraft
 
Digital innovasjon
Innovasjonsprosesser og usikkerhet
Alternative utviklingsmetodikker
Ulike prosjektformer
Digital tjenesteutvikling
Digitale anskaffelser
Organisering for digital innovasjon
 
Digitale ferdigheter
Samhandlingsverktøy i digitale organisasjoner
Enkel koding
Enkel automatisering: Chatbot og Robotic Process Automation (RPA)
Dataanalyse: fra Excel til dashboard
Enkel maskinlæring
Nettbutikk

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.