-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Forretningsutvikling og digitalisering

Introduksjon

Kurset skal gi studentene inngående, ledelsesorientert kunnskap og forståelse for hvordan bedrifter kan anvende moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å styrke sin konkurranseposisjon. Vårt perspektiv er at riktig fokus og god bruk av IKT kan gjøre virksomheter mer effektive og utgjøre en viktig faktor i innovasjonsprosesser, eller utgjøre et sentralt element i produkter og tjenester virksomheten leverer. Videre understreker vi at smart bruk av informasjonsteknologi åpner for en mer effektiv dialog med markedet, ikke minst i forbindelse med anvendelse av e-markedsføring og WEB-butikker. Emnet er ment å gi studentene forståelse for problemstillinger som er viktige i forbindelse med styring av IT-drev som støtter forretningsmessig utnyttelse av informasjonsteknologi gjennom implementering av en IT-strategi.

Studentene skal lære hvordan digitale forretningsprosesser utvikles, forbedres og utnyttes. Studentene skal også lære hvordan digitale forretningsprosesser fungerer sammen med kunnskapsprosesser i en organisasjon og mellom organisasjoner. Studentene skal lære hvordan forretningsstrategi samhandler med strategisk bruk av IT på en optimal måte for digital virksomhetsutvikling.

Kursets innhold

Digital teknologi i organisasjoner

 • Digitale systemers rolle i en virksomhet
 • Ulike typer av digitale systemer (forretningssystemer) 
 • Ulike former for digitalisering
 • Den digitale revolusjonen - forretnings- og teknologiforståelse

Informasjonssystemer og -teknologi

 • Informasjonssystemer (digitale systemer)
 • Maskinvare og infrastrukturer
 • Teknologisk utvikling

 Virksomhets- og systemarkitektur

 • Prosesser, teknologi og mennesker
 • Standardisering og integrasjon
 • Teknologiplattformer, skytjenester og økosystemer
 • Forretningssystemer og systemarkitektur
 • Tingenes internett
 • Dataintegrasjon, grensesnitt og mobile enheter
 • Datasikkerhet og sårbarhet

 Forretningsutvikling med digital teknologi

 • Strategiske, taktiske og operative endringer
 • Situasjonsforståelse
 • Virksomhetsprosesser: analyse og endring 
 • Datastrukturer og informasjonsflyt

 Datadrevne organisasjoner

 • Store data og kunstig intelligens
 • Innsikt og datadrevne beslutninger
 • Datadrevne forretningsmodeller

 Personvern og etikk

 • Personvern og GDPR
 • Digitale dilemmaer
 • Bærekraft

 Digital innovasjon

 • Innovasjonsprosesser og usikkerhet
 • Alternative utviklingsmetodikker
 • Ulike prosjektformer
 • Digital tjenesteutvikling
 • Digitale anskaffelser
 • Organisering for digital innovasjon

 Digitale ferdigheter

 • Samhandlingsverktøy i digitale organisasjoner
 • Enkel koding
 • Enkel automatisering: Chatbot og Robotic Process Automation (RPA)
 • Dataanalyse: fra Excel til dashboard
 • Enkel maskinlæring
 • Nettbutikk

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.