Utdrag fra kursbeskrivelse

Forsikringsmegling

Introduksjon

Kurset gir en innføring i sentrale emner innen forsikringsmegling og lover og forskrifter som er relevante for denne virksomheten.
Det kan inngå i Forsikringseksamen og er obligatorisk til autorisasjon som forsikringsmegler.

Kursets innhold

Historie
Forsikringsmeglervirksomhet i Norge, utvikling i lovgivning og andre rammebetingelser

Partene: Kunde – forsikringsmegler – forsikringsleverandør

Forsikringsmeglerens oppgaver
Anbudsdokumentasjon
Evaluering av tilbud og innstilling til kunde

Avtaleforhold mellom megler og kunde og megler og forsikringsleverandør
Krav til innhold
Etablering og oppsigelse av avtaler
Premiebetaling
Erstatningsutbetaling
Provisjon
Bransjenorm for betaling av forsikringsmegling

Drift av meglerforetak
Etiske retningslinjer vedtatt av Forsikringsmeglerforeningen

Juridiske emner:
Generelle emner
Rettskildelære
Statsrett
Lov om forsikringsformidling
Krav til foretak for å bli registrert i Kredittilsynet
Krav til god meglerskikk
Forvaltning av klientmidler
Opplysningsplikt overfor kunden
Avtalerett
Grunnprinsipper
Slutning av avtaler
Fullmakt
Forsikringsrett
Offentlig regulering av og tilsyn med virksomheten
Forutsetninger for selskapets ansvar
Identifikasjon
Tredjemannsrett
Erstatningsrett
Grunnprinsipper
Vilkår for erstatningsansvar – ansvarsgrunnlag
Årsakssammenheng
Betingelses- og hovedårsakslæren

Andre emner
Megling av marine forsikringer – skille fra non-marine forsikringer
Megling av reassuranse

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.