Utdrag fra kursbeskrivelse

Forsikringsøkonomi 1 - kontinuasjonseksamen

Introduksjon

Kurset er primært beregnet for ansatte som har vært ansatt i forsikringsnæringen en stund, men vil også kunne være nyttig for yngre ledere og trainees. Kurset vil være aktuelt for beslutningstakere og rådgivere så vel i forsikringsbransjen som for brukere av forsikringstjenester i offentlig eller privat virksomhet. Det vil være spesielt nyttig for ansatte i økonomiavdelinger. Kurset er obligatorisk til Risk and Insurance.

Kursets innhold

Emneoversikt

  • Utviklingstrekk - endringer, forsikringsselskapet som del avfinanskonsern
  • Generelle rammebetingelser for forsikringsselskapers virksomhet (kapitaldekning, solvenskrav, regelverk, virksomhetsstyring)
  • Kapitalforvaltning og kapitalkrav Investeringsrisiko og forsikringsrisiko
  • Resultatregnskap og balanse, Grunnleggende regnskapsprinsipper, Vurderingsreglene, Krav til årsregnskap og årsberetning
  • Reassuranse

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.