-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Innføring i bedriftsøkonomi

Introduksjon

Formålet med dette første kurset innen det bedriftsøkonomiske fagområdet er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte. 

Kursets innhold

Delemne 1: Finansregnskap m/introduksjon til regnskapsanalyse (40% - 50%)

 • Finansregnskapet 
 • Balanseligningen 
 • Transaksjoner  
 • Regnskapsprinsipper
 • Introduksjon til regnskapsanalyse (fokus på bransjeforskjeller)

Delemne 2: Kostnads- og inntektsanalyse (25% - 30%)

 • Kostnadsbegreper
 • Kostnadsfordeling 
 • Kalkyler 
 • Analyser (KRV)
 • Beslutningsrelevante inntekter og kostnader

Delemne 3: Introduksjon til investering og finansiering (25% -30%)

 • Introduksjon til budsjettering  
 • Budsjettering av kontantstrømmer 
 • Pengenes tidsverdi  

 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.