-

Introduksjon

Virkelig innovative, forstyrrende (disruptive) teknologier og prosesser som avviker fra det eksisterende vil være nødvendig for å skape innovasjoner som vil løse verdens problemer. Sentralt i innovasjonsprosessen ligger forståelsen av kundenes behov, både nåværende og fremtidige behov. Ved å lage produkter som tilfredsstiller kundenes behov, kan bedriftene tilby produkter som kundene elsker å bruke, og ikke bare produkter de bruker av nødvendighet. En slik emosjonelle gjenklang hos kundene er nødvendig for at innovasjonen skal bli vellykket.

Kurset introduserer studentene for prinsippene for designdrevet innovasjon, med det formål å lære dem designtenkning og andre praktisk orienterte rammer for innovasjon som gjør det mulig å lage vellykkede nye produkter. Ved å anvende den brukerorienterte designprosessen vil studentene lære hvordan de kan få grunnleggende forståelse for brukerens behov og følelser. Studentene vil øve på ulike forskningsmetoder og verktøy, inkludert observasjonsforskning, behovsliste, personas og storyboards. Med disse verktøyene vil studenten kunne skape innovasjoner som kommuniserer empati og resonerer med kundene på et følelsesmessig nivå. Studentene vil lære og øve på den designdrevne designprosessen gjennom en rekke forelesninger og praktiske øvelser.

Kursets innhold

Studentene skal involveres i de ulike stadiene av innovasjonsutviklingsprosessen og arbeide med et innovasjonsprosjekt etter eget valg i løpet av kurset. Kurset består av forelesninger, videomateriale og praktiske seminarer.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.