Utdrag fra kursbeskrivelse

Innovation and Entrepreneurship

Introduksjon

OBS!
Kurset kan ikke velges av studenter på Bachelorstudiet i entreprenørskap grunnet overlapping med andre kurs i studiet.

De siste årene har innovasjon og entreprenørskap fått økende betydning og interesse. Dette feltet er nå høyt prioritert både i næringslivet og i politikk. Den norske regjeringen har utviklet et rammeverk for helhetlig innovasjonspolitikk i dokumentet "Fra  ide til verdi", hvor de påstår at Norge skal bli "et av verdens mest nyskapende land".

Innovasjon og entreprenørskap dreier seg om nyskaping og det å gjøre nye ting i næringslivet. Dette kan skje på mange måter; gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, gjennom å starte nye virksomheter, gjennom å endre på arbeidsrutiner og organisasjoner, eller f.eks. gjennom nye måter å markedsføre på eller å samarbeide med kunder eller leverandører. Innovasjon og entreprenørskap dreier seg i stor grad om det samme, men det er en tendens å bruke begrepet innovasjon på det å gjøre endringer og skape nye aktiviteter i bestående bedrifter, mens entreprenørskap dreier seg om å starte nye bedrifter.

Kurset skal gi en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i innovasjon, diskutere hvordan disse fenomenene utspiller seg i praksis, både i etablerte bedrifter og gjennom oppstart av nye bedrifter.

Kursets innhold

Kurset legges opp med følgende temaer:

  • Modeller for og typer innovasjon
  • Organisering av innovasjon og entreprenørskap
  • Proaktive relasjoner
  • Utvikling av innovasjoner
  • Identifisere og velge muligheter
  • Implementering og kommersialisering av innovasjoner
  • Strategisk ledelse av innovasjon

Kurset vil bestå av forelesninger, så vel som case-studier, øvelser og diskusjoner av sentralt pensumstoff.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.