Utdrag fra kursbeskrivelse

Introduksjon til Retail Management

Introduksjon

Varehandelen er en av Norges største næringer. Den består av en rekke bransjer med til sammen flere hundrede tusen ansatte. Den er den største arbeidsgiveren i alle landes fylker med unntak av Oslo. Næringen er i rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Varehandelen er i dag kjennetegnet ved at den omfattes av store enheter som er utsatt for sterkt konkurranse. Den er derfor avhengig av effektiv og rasjonell drift for å være lønnsom. Rammene rundt dette faget vil være bransjekunnskap innen varehandel, digitalisering og kundeforståelse.

Kursets innhold

  • Hva er Retail? 
  • Bransjeforståelse og shopperatferd 
  • Vekst i handelen
  • Retail Markedsføring
  • Ansatte i varehandel
  • Butikken: Produktportefølje, kommunikasjon og optimale hyller
  • Generering av trafikk og kundestrøm 
  • Kundeopplevelser og kundetilfredshet
  • Teknologi og digitalisering
  • Fremtiden og trender 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.