Utdrag fra kursbeskrivelse

Jus for kreative næringer

Introduksjon

Kurset tar for seg noen av de mest sentrale juridiske emner som er av betydning i kultur- og underholdningsnæringene, med hovedvekt på opphavs- og kontraktsrettslige problemstillinger.

Kursets innhold

  • Oversikt over immaterialretten
  • Relevant avtalerett og kontraktsrett. Noe skatterett.
  • Organisasjonsformer i kultur- og underholdningsnæringene
  • Eneretter og konkurransebeskyttelse
  • Jus i sosiale medier
  • Jus i kulturinnovasjon (kulturelt entreprenørskap)
  • Opphavsrett til åndsverk i kulturlivet, særlig med henblikk på bransjene

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.